Humanitas zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Mevrouw Jansen heeft de knoop doorgehakt. Zo kan het niet langer. De post blijft liggen en ze weet niet goed wat er nog betaald moet worden. Op de tafel liggen stapels papier. De problemen zijn begonnen toen haar echtgenoot werd opgenomen in een verpleeginrichting. Dat had veel van haar gevraagd. Elke dag op bezoek. Er bleef weinig tijd over voor andere zaken en haar hoofd stond er ook niet naar. Bovendien had haar man altijd gezorgd voor het bijhouden van de financiën. De kinderen wonen ver weg. Met de buren is weinig contact en ze zou ook niet graag met hun over zulke vertrouwelijke dingen praten. Gelukkig is haar eigen gezondheid nog redelijk. Maar door alle omstandigheden ziet ze het niet meer zitten. Er is geen beginnen aan.

Toevallig heeft mevrouw Jansen een foldertje van Humanitas Thuisadministratie in handen gekregen. In het foldertje staat, dat vrijwilligers mensen zoals zij kunnen helpen met het weer op orde brengen van de papieren. Dus belt ze de coördinator  Aalsmeer/Kudelstaart van Humanitas Amstelland. Deze vraagt haar naar de reden van haar telefoontje en als ze heeft uitgelegd wat de situatie is, maakt hij een afspraak met haar voor een kennismakingsgesprek bij haar thuis.

Ze zag toch op tegen het gesprek met de coördinator, maar dat viel mee. Het was gewoon een aardige man die wel van alles wilde weten en wat bezorgd naar de stapels papieren keek. Maar toen ze alles had verteld en hij alle gegevens had genoteerd zei hij, dat hij wel mogelijkheden zag om haar te helpen. Bij zijn vertrek zei de coördinator dat ze op korte termijn gebeld zou worden door een vrijwilliger die dan samen met haar aan de slag zou gaan.

Drie dagen later werd ze gebeld en de week daarop kwam de vrijwilliger, een vrouw van een jaar of zestig bij haar thuis om samen met haar de eerste stappen te zetten. Er moest nog veel gebeuren, maar nu al had ze het gevoel dat alles wel goed zou komen. Alleen al het feit dat er mensen waren die naar haar luisterden deed haar goed.

Dit is zo maar een voorbeeld uit de praktijk van Humanitas Amstelland. Regelmatig komen aanvragen als deze binnen. In 2015 zijn al 16 aanvragen in Uithoorn 15 in Aalsmeer en 75 in Amstelveen gehonoreerd. Soms duurt de inzet van een vrijwilliger kort, soms is er meer tijd nodig, maar in de meeste gevallen is de cliënt na enige tijd weer in staat om zelf voor zijn of haar zaken zorg te dragen. Het is voor hen erg bevredigend om na enige tijd weer afscheid te kunnen nemen van een cliënt.

U begrijpt: Thuisadministratie Humanitas heeft behoefte aan uitbreiding van het team van vrijwilligers. Uw inzet en tijdsbesteding kunt u zelf bepalen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Belangrijk zijn levenservaring, goed kunnen luisteren en om kunnen gaan met situaties, die niet altijd even gemakkelijk zijn. Tijdens de werkzaamheden kunnen de vrijwilligers terugvallen op de ervaring van collega’s en de coördinator. Tevens wordt gezorgd voor een opleiding en een handboek. Het belangrijkste is echter het vermogen om mensen te begeleiden naar zelfstandigheid en de neiging te onderdrukken om alles zelf voor de cliënt te willen doen.

Voelt u zich aangesproken dan zou Ria Scheewe, coördinator van Humanitas Aalsmeer en Kudelstaart, graag met u in contact komen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-24993166 of via e-mail robenria@kpnmail.nl.

Foto: Ria Scheewe (zonnebloem bij de Westeinder)