Huldiging handballers en begroting in Raad

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 29 oktober, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Een flinke agenda hebben de heren en dames te behandelen. Hamerstukken zijn de aanvullende calamiteitenregeling bestemminsplan Woonarken, de eerste herziening bestemmingsplan Schinkelpolder, startnotitie bouwkavels Herenweg en verlenging van de benoemingsperiode van interim griffier drs. Th. van Waes tot en met 31 december. De gemeente is op zoek naar een vaste griffier, maar een geschikte kandidaat is tot nu toe nog niet gevonden.

Programmabegroting

Eén van de behandelstukken is de programmabegroting voor 2016. Voor het eerst wordt gesproken over de verschillende programma’s, de dekkingsmiddelen, heffingen en investeringen. Het beeldkwaliteitsplan beheer en onderhoud, de ontwikkeling van woningbouw op het terrein van het voormalige postkantoor aan de Stationsweg, de herontwikkeling van Dorpshaven Noord, de startnotitie voor het bouwen van woningen in Polderzoom (Stommeerkade) en heffing precariobelasting op leidingen en kabels staan eveneens ter behandeling genoteerd.

Stormschade

Volgens planning is de raadsvergadering om 22.35 uur afgelopen, maar doe hier zeker maar een half uur bij, want er vragen ingediend door PACT over de AM-groep, de handreiking LIB en de financiële verantwoording van wethouder Ad Verburg over de schade van de storm in juli (kosten 150.000 euro).

Huldiging handballers

De raadsvergadering is openbaar en belangstellenden zijn welkom. Aanvang is 20.00 uur. Maar, aanwezig zijn om 19.45 uur, want de C-junioren van handbalvereniging FIQAS worden dan gehuldigd. Het team is Nederlands kampioen geworden bij het Beach Handbaltoernooi dat plaats heeft gevonden op 27 en 28 juni in Biddinghuizen en wordt in het zonnetje gezet midden in de raadzaal.