Hoera, nieuwe mediatoren op het Duet!

Uithoorn – IKC Het Duet werkt vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school is een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan.

Conflicten

Op het Duet stimuleren we kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Er zijn 20 leerling mediatoren op het Duet. Elke schooldag zijn er 2 mediatoren die ‘dienst hebben’. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij. Jaarlijks worden er op het Duet nieuwe mediatoren opgeleid. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

Gefeliciteerd Didi, Ferris, Olivier, Mirayah, Liv, Fay, Mayson en Luciana met het behalen van jullie diploma mediator van De Vreedzame School!