Het Waterfront: “Uniek en mooi project”

Aalsmeer – De voorkeursvariant van het Waterfront is dinsdag 1 oktober besproken in het informatief overleg van de gemeenteraad. Uitgangspunten bij het Waterfront is aantrekkelijke fiets- en wandelroutes creëren langs de Westeinder en de recreatiemogelijkheden vergroten.

In de kade met wandelpromenade, een kwart vlonder rond de watertoren, een extra vissteiger, verlenging van de pier, vergroten van het strand, een trap met toegang tot het water, een steiger voor sloepen, een nieuwe trailerhelling naast het Surfeiland, meer schaduwplekken met grote bomen, een fietsenstalling en een uitkijkpunt lijken alle fracties zich voor nagenoeg honderd procent te kunnen vinden. Tijdens het overleg werd hier in ieder geval nauwelijks een woord over gerept.

Verkeer- en parkeeroverlast

Vooral aandacht werd gevraagd voor mogelijke verkeer- en parkeeroverlast voor de nabij gelegen woonwijk en de toename van verkeer op de Kudelstaartseweg en Stommeerweg. Hete hangijzers vanaf de aanvang van de presentatie van het Waterfront en nu nog steeds, zo blijkt. De conclusie na zo’n half uur: “Waterfront geen probleem, randvoorwaardelijke zaken zijn nog wel een discussiepunt.” 

De planning is nu aanbesteden tussen november en januari, aannemer aan de slag tussen februari en maart, vergunningen-procedures in juni en juli met een mogelijke uitloop, maar eind 2020 moet toch wel het moment zijn dat de eerste spade de grond in kan. Volgens dit schema komt de subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol niet in gevaar, maar er kon geen uitsluitsel gegeven worden in hoeverre SLS in deze flexibel is. 

Presentatie voorkeursvariant aan de fracties.

Uniek project

In het informatief overleg worden overigens geen beslissingen genomen. Deze bijeenkomst is het best te omschrijven als ‘bijpraten’ van de fracties met de wethouders. Het Waterfront gaat nu in commissieverband verder besproken worden. Hopelijk wordt dan wat meer tijd gespendeerd aan het plan zelf, want deze mogelijkheid om het recreatiegenot in Aalsmeer, aan de Westeinderplassen, een flinke bust te geven is dit waard! Terecht dat wethouder Robbert-Jan van Duijn trots is op het plan en het gelopen proces. “Het is echt uniek dat we zo’n mooi project, waar zoveel mensen over mee hebben gedacht, in Aalsmeer voor elkaar kunnen krijgen.”