Het Oosterbad is weer open!

Aalsmeer – De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord had net voor het weekend een negatief zwemadvies ingesteld voor het Oosterbad aan de Jac. Takkade. In het water van deze locatie was een blauwalgoverschrijding geconstateerd, net als nog steeds bij Vrouwentroost en de zwemsteiger aan de Herenweg.

Inmiddels zijn weer nieuwe monsters genomen en is het negatieve zwemadvies voor het Oosterbad ingetrokken. Momenteel geldt voor deze locatie nog wel een waarschuwing in verband met blauwalg. Een controlebemonstering van het Hoogheemraadschap Rijnland wees uit dat de waterkwaliteit is verbeterd. Daarom heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) besloten het ingestelde negatieve zwemadvies af te schalen naar een waarschuwing.

En dit heeft het bestuur van het Oosterbad doen besluiten om weer open te gaan. Sinds vandaag, dinsdag 23 augustus, 13.00 uur kan weer gezwommen worden in het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1. Er bestaat overigens wel de kans op huidirritatie en/of maag- en darmklachten. Mensen met een verminderde weerstand (jonge kinderen en ouderen) wordt aangeraden niet te gaan zwemmen. De zwemlessen worden om deze reden nog niet hervat in het Oosterbad. Dinsdag zijn weer monsters genomen en de uitslag hiervan is bepalend of de zwemlessen weer gaan aanvangen. Het Oosterbad beschikt over doucheruimtes, geadviseerd wordt om hier na het zwemmen gebruik van te maken.

De RUD NHN geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon (088-1021300). De RUD NHN geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via twitter.