Herstelwerk belijning Ringdijk 2e Bedijking

Mijdrecht. In deze krant werd op 18 januari jl. melding gemaakt van onder andere de slechte toestand waarin de witte belijning op het wegdek van de Ringdijk 2e Bedijking verkeert. Zeker op de met asfalt herstelde gedeelten. Daar ontbrak de belijning helemaal. Bij slechte weersomstandigheden is het wegtracé voor automobilisten dan soms maar moeilijk te volgen. Echter, nog geen week later (dinsdag 24 januari) waren wegwerkers van de firma D. van der Steen op de Ringdijk in de mist bezig met herstelwerkzaamheden en werd de belijning weer keurig met witte strepen aangebracht. Dat zal veel automobilisten die geregeld deze weg berijden een plezier doen, maar meer nog voor een veilig gebruik van de weg zorgen. Of dankzij het bericht in deze krant de werkzaamheden zijn uitgevoerd staat niet vast, misschien stond het al langer op de planning is het vermelden en het tijdstip van uitvoeren toeval geweest. Niettemin is er kennelijk gehoor aan de klacht gegeven en is er weer een ononderbroken belijning. Nu nog controle door CityTec van de verlichting op cruciale plaatsen, zoals bij de kruising van de AC Verhoefweg en vooral de Oosterlandweg. Tot slot nog enige duidelijke bewegwijzering en dan zou het helemaal top zijn.