Heegstrapark blijft groen, 2 woningen naast huizenblok

Aalsmeer – Op 3 december heeft de gemeenteraad middels een amendement het college gevraagd nader onderzoek te doen naar de exacte invulling van de bebouwing bij het Heegstrapark. Dit naar aanleiding van het plan voor realisatie van 30 appartementen, verdeeld over twee gebouwen op de kopeindes van het park. Het is ruimtelijk inpasbaar, maar stuitte op veel verzet, inclusief een handtekeningenactie, van direct omwonenden van dit groene parkje langs de Burgemeester Kasteleinweg, tussen de Ophelialaan en de 1e J.C. Mensinglaan.

Na nader onderzoek bleek dat bebouwing aan de noordwestzijde alleen maatschappelijk haalbaar zou zijn wanneer dit direct aan de Ophelialaan wordt gerealiseerd. De gemeente heeft hier geen grondpositie en zou bij bebouwing dus slechts een faciliterende rol hebben. Voor de verdere uitwerking van het amendement heeft het college zich gericht op de bouwmogelijkheden aan de 1e J.C. Mensinglaan met als uitgangspunt 11 tot 15 kleinschalige appartementen. Echter hiervoor zou toch deels gebouwd moeten gaan worden in het Heeg-strapark. Omwonenden reageerden kritisch op deze verdere planuitwerking. Het doet in hun ogen (te) weinig recht aan eerdere toezeggingen. 

Alternatieve locaties

Op verzoek van hen is de gemeente alternatieve locaties gaan bekijken. Zo is gekeken naar het stuk grond tegenover het Heegstrapark, naast de flat in de Geraniumstraat (te klein en ten koste van bomen) en de groene locatie in de Hortensialaan, hoek Kamperfoeliestraat (ook ten koste van groen en stuit op weerstand). Derde alternatief was de nog te ontwikkelen locatie Zwarteweg (achter de brandweerkazerne). Volgens de ontwikkelvisie komen hier totaal 136 appartementen en 20 twee-onder-één kap woningen. De enige mogelijkheden tot verdere investering zijn aanpassing van de woningtypologie of verhogen van de bouwblokken van maximaal 8 naar 10 bouwlagen, maar dit wordt stedenbouwkundig afgeraden. Conclusie: De drie opties vervallen. 

Mooie kopgevel

Dus, toch 11 tot 15 appartementen in het Heegstrapark? Het college schaart zich achter de omwonenden: “Er is onvoldoende/geen maatschappelijk draagvlak voor deze planopzet.”  Om toch de huidige situatie stedenbouwkundig te verbeteren, stelt het college de gemeenteraad voor om twee (twee-onder-één kap) woningen te bouwen aan de 1e J.C. Mensinglaan. Deze worden naast de bestaande huizen gebouwd. “In deze planopzet wordt een mooie kopgevel gemaakt richting het nieuwe kruispunt Kasteleinweg.”

Waarschijnlijk komt er geen verzet tegen dit besluit en zijn omwonenden en gebruikers tevreden: Het Heegstrapark blijft ongemoeid en zichtbaar, want er blijft na de komst van de twee woningen ook nog ruimte voor realisatie van een royale toegang naar dit stukje groen! Definitief is dit plan overigens nog niet. Eerst volgt nu een verdere uitwerking en een financiële berekening. Daarna is het aan de gemeenteraad om ja of nee te zeggen.