Handtekeningen tegen woninbouw in Heegstrapark

Aalsmeer – Op donderdag 3 december hebben Mylou Burk en Martin Bolders namens een groot aantal omwonenden van het Heegstrapark een stapel met ruim 300 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Gido Oude Kotte. In de Ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’ stelt het college voor dertig appartementen te bouwen aan de rand en in dit park tussen de Ophelialaan, Cyclamenstraat, J.C. Mensinglaan en Burgemeester Kasteleinweg.

“Het Heegstrapark is voor ons een plek om even te wandelen met de hond, waar onze kinderen spelen en waarop we een mooi uitzicht hebben”, legde Mylou uit aan Aalsmeers eerste burger. “Het Heegstrapark is voor ons een belangrijk stukje groen met een groot aantal waardevolle bomen. Dat willen wij behouden. Er is al bijna geen groen meer.”

De bewoners vragen zich af wat er veranderd is tussen 2013 en 2020. In 2013 zijn er ook voorstellen geweest om te gaan bouwen in het Heegstrapark. Toen is een petitie rondgegaan om dit plan niet uit te voeren. De gemeenteraad stelde de bewoners in het gelijk: ‘Het Heegstrapark langs het tracé van de Burgemeester Kasteleinweg is een belangrijke groenvoorziening’. De gemeenteraad stemde voor behoud van het Heegstrapark, daarbij werd wel gesteld dat (woon)bebouwing op de flanken van het park eventueel wel een mogelijkheid kan zijn. “Dit hopen wij ook niet”, aldus Mylou. “Het park is al niet zo groot.”

De ontwikkelvisie ‘Tuinieren buiten de kaders’ met hierin ook het voorstel om 131 appartementen en 20 woningen te bouwen op het terrein achter de brandweerkazerne aan de Zwarteweg, zou dezelfde avond behandeld worden in de raadsvergadering. Echter vanwege de vele onderwerpen op de agenda is dit voorstel doorgeschoven naar de volgende raad, een week later, op donderdag 10 december.