Grootse oefening Provincie in Abdijtunnel bij Schiphol

Schiphol – In Wintersportplaats Kaprun ging het op 11 november 2000 helemaal fout. In een steil oplopende tunnel brak brand uit in een pistetrein. De tunnel werkte vervolgens als schoorsteen en de steeds feller brandende trein kostte aan 155 mensen het leven. Sindsdien is er wereldwijd meer aandacht voor veiligheid in tunnels, ook in Noord-Holland. Donderdag 9 september was er een grootschalige oefening in de Abdijtunnel op Schiphol.

Abdijtunnel

De provincie Noord-Holland is als tunnelbeheerder verantwoordelijk voor verschillende tunnels. Zo ook voor de Abdijtunnel voor bussen bij Schiphol. Een tunnelbeheerder is verplicht tenminste één keer in de vier jaar een realistische gemeenschappelijke oefening te houden. De laatste keer dat er in de tunnel geoefend werd, was na de verbouwing in 2017. In dat jaar heeft de tunnel een veiligheidsupdate gekregen en voldoet sindsdien aan de laatste veiligheidseisen.

Oefenen en leren

Sinds de tunnelbranden in de Alpen is duidelijk dat tunnels meer zijn dan ‘een weg met een dakje erop’. Er is sindsdien wereldwijd meer aandacht voor tunnelveiligheid. Tijdens de oefening in de Abdijtunnel speelden hulpdiensten en de Koninklijke Marechaussee samen met Schiphol, vervoerders Arriva en Connexxion en de tunnelbeheerorganisatie van de provincie Noord Holland op een grootschalig en realistisch scenario. Het doel van de oefening was het bestrijden van een brand en het opvangen van slachtoffers. 

Bij een tunnelbrand komen veel verschillende disciplines kijken die allemaal op elkaar moeten worden afgestemd. Het is van belang om samen met de hulpdiensten te oefenen om zo kennis, routine en ervaring op te doen en te delen. Ook biedt de oefening de gelegenheid om gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht te houden en te toetsen of alle plannen actueel zijn is. Het is nodig regelmatig te oefenen. 

Evalueren

Om ervoor te zorgen dat alles wat er tijdens een oefening geleerd wordt ook leidt tot verbeteringen, wordt er uitgebreid geëvalueerd. De tunnelbeheerder evalueert de totale oefening en deelt de uitkomsten met de deelnemers. De deelnemers zelf evalueren ook hun inzet en voeren verbeteringen door.