Grootschalig baanonderhoud Schiphol

Uithoorn/De Kwakel – Grootschalig baanonderhoud Schiphol, wat betekent dat voor Uithoorn? Minister Harbers is van plan om van 2 januari 2023 tot en met 19 april 2023 nachtvluchten toe te staan op de Aalsmeerbaan. Dit is de baan waar Uithoorn en De Kwakel onder liggen. Dit plan zorgde afgelopen week voor ophef op Facebook, Instagram en Twitter en leidde tot vragen aan de gemeente. In dit bericht vindt u het antwoord op de belangrijkste vragen: wat gaat er eigenlijk gebeuren, wat vindt de gemeente ervan en waar vindt u meer informatie? 

Voor een veilig gebruik van de start- en landingsbanen van Schiphol is jaarlijks onderhoud nodig. Als een baan wordt onderhouden, heeft dat gevolgen voor de andere banen. Daar kunnen dan meer starts en landingen op plaatsvinden. In dit geval dus ’s nachts op de Aalsmeerbaan. Van 2 januari 2023 tot en met 19 april 2023 is de Zwanenburgbaan tussen 23.00 uur en 6.00 uur namelijk niet beschikbaar door groot onderhoud. Dit betekent dat bij harde zuidenwind vliegtuigen ook ‘s nacht kunnen starten van de Aalsmeerbaan. Om dit mogelijk te maken, moet worden afgeweken van de regels uit het Luchthavenbesluit Schiphol (LVB). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt daarom een tijdelijke regeling.

Hele set

In de tijdelijke regeling staat een hele set aan regels. Bijvoorbeeld over de vervangende grenswaarden voor geluidsbelasting door het onderhoud aan de banen. Voor Uithoorn en De Kwakel is met name relevant dat er tijdelijk nachtvluchten op de Aalsmeerbaan worden toegestaan. Dit mag alleen in de periode dat er onderhoud aan de Zwanenburgbaan plaatsvindt (2 januari 2023 tot en met 19 april 2023). Het ministerie vindt het belangrijk dat het onderhoud zo min mogelijk overlast voor omwonenden oplevert. En wil weten of de regels voldoende zijn onderbouwd. Iedereen kan dan ook tot 1 december 2022 op deze regeling reageren.

Nachtvluchten

Nachtvluchten op de Aalsmeerbaan zorgen voor slaapverstoring in Uithoorn en De Kwakel. Beide plaatsen liggen heel dicht bij Schiphol. Deze nabijheid zorgt overdag al voor ernstige overlast. Niet voor niets is de Aalsmeerbaan een secundaire baan. Dit betekent dat andere start- en landingsbanen in principe voor gaan. Bovendien zijn de woningen in de gemeente niet geïsoleerd. De overlast zal zeker in de nacht extra hard aankomen en dat moet zo veel mogelijk worden voorkomen. De gemeente vindt dan ook dat het besluit over tijdelijke nachtvluchten zorgvuldig moet worden genomen en gaat daarom reageren op het voornemen van de minister. Meer informatie vindt u op de website www.internetconsultatie.nl/tijdelijke_regeling_groot_baanonderhoud_schiphol_2023. Hier kan iedereen tot 1 december 2022 reageren op de tijdelijke regeling.