Stop met zware transporten over Kannelaan in Wilnis

Wilnis – Er is door de gemeente een kapvergunning aangevraagd voor meer dan zeventig bomen op de Pasteur Kannelaan. Het kappen van de bomen is volgens de gemeente nodig om de volledig geruïneerde weg te kunnen herstellen. De vijfenveertig jaar oude weg die zich altijd sterk hield, is de afgelopen twee jaar volledig kapot gereden door zware transporten. De werkgroep De Groene Mening is hierover in gesprek met het de gemeente.

Bomen zijn belangrijk voor gezondheid van mens dier én milieu
De Groene Mening vindt het belangrijk dat groen in de gemeente wordt gerespecteerd. Het ineens rooien van alle bomen in de laan is een kwalijke zaak. Vogels, vleermuizen en insecten die er nu huizen verliezen hun plek en vertrekken of sterven. Er zal een aantal jaar onvoldoende schaduw zijn, terwijl de zomers steeds warmer worden. En grote bomen zijn essentieel om de lucht te zuiveren van de kwalijke stoffen die erin terecht komen door het almaar groeiende verkeer (auto- en luchtverkeer).

Er komen meer bomen terug
De gemeente legde duidelijk uit wat de plannen zijn met de Pasteur Kannelaan. Zoals het er uitziet komen er uiteindelijk meer bomen terug dan er nu staan. De planning is ook dat er meerdere soorten bomen geplant gaan worden om de biodiversiteit te stimuleren. Dat is erg belangrijk voor de toekomst. De luchtkwaliteit in Wilnis gaat steeds verder achteruit door toenemend auto- en luchtverkeer. Er is steeds meer fijnstof en dit gaat ten koste van de gezondheid van mens, dier én milieu.

Belofte van de gemeente
Tijdens het gesprek kwam duidelijk naar voren dat nogmaals gekeken gaat worden of een aantal bomen voorlopig gespaard kan blijven. Er komt half februari een bewonersoverleg met de gemeente om te horen wat de wensen van bewoners zijn bij het terugplaatsen van bomen, en er zal gekeken worden wat er nog meer aan beplanting in Wilnis bij kan komen om de biodiversiteit te verbeteren.

Grondtransporten moeten stoppen vóór herstel van de weg
De gemeente is aan het bekijken hoe het vrachtverkeer geweerd kan worden uit Wilnis, maar kon géén uitsluitsel geven over de toekomst ervan. De Groene Mening vindt het essentieel dat de gemeente eerst een einde maakt aan de grondtransporten. Het is zinloos − en een verkwisting van (uw) belastinggeld − om de mooie grote bomen te kappen en de weg te herstellen, om hem daarna weer volledig te laten verpulveren door het zware transport!

Meepraten? Neem contact op met de Groene Mening
De website is eind januari bereikbaar, een email sturen is al mogelijk.