Globaland project op Westplas mavo

Aalsmeer – De tweede klas van de Westplas mavo in Aalsmeer doet deze week mee aan ‘De Week van Gezond Verstand’ en het ‘Globaland’ project, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld.

Maandag, dinsdag en woensdag staan in het teken van het ‘Gezonde verstand’. De leerlingen volgen allerlei workshops die te maken hebben met het nemen van verstandige keuzes als het gaat om: verkeersveiligheid, drank, drugs, discriminatie, voeding, social-media enz. Daarna volgt op donderdag en vrijdag Globaland. Het project staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

Alle opdrachten gaan over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten worden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en wat wij hier in Nederland mee te maken hebben en vormen ze hier een eigen mening over. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen.

Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij mondiaal onrecht. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250 scholen deel aan diens onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders diverse andere onderwijsprojecten met betrekking tot mondiale problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.