GL en PvdA willen Hoofdweg Zuid snel ontwikkelen

Aalsmeer – GroenLinks (GL) en de Partij van de Arbeid (PvdA) hebben hun bezorgdheid geuit over de afwijzing van hun moties door de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Aalsmeer. De moties hadden tot doel om snel tot de ontwikkeling van extra woningen in Hoofdweg Zuid te komen en om op korte termijn een tweede supermarkt in Kudelstaart te realiseren. De coalitiepartijen hebben echter besloten om eerst een onderzoek uit te voeren, wat volgens GL en PvdA slechts een vertragingstactiek is. GL en PvdA zijn van mening dat er op korte termijn actie moet worden ondernomen om de dringende behoefte aan woningen en een tweede supermarkt in Kudelstaart aan te pakken.

Betaalbare huisvesting

De ontwikkelaar van het gebied bij Hoofdweg Zuid heeft zelfs aangegeven bereid te zijn extra sociale huurwoningen te bouwen, wat een uitstekende kans biedt om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbare huisvesting in Aalsmeer. “Het is teleurstellend dat de coalitiepartijen tegen onze moties hebben gestemd en ervoor hebben gekozen om eerst een centrumvisie Kudelstaart op te stellen voordat er actie wordt ondernomen”, aldus Ronald Fransen van  GL. “Het is duidelijk dat er behoefte is aan een tweede supermarkt in Kudelstaart, en met de ontwikkelaar die bereid is extra sociale huurwoningen te bouwen, kunnen we niet langer wachten op verdere vertragingen.”

Tweede supermarkt

Jelle Buisma van de PvdA benadrukt de urgentie van het aanpakken van de woningnood in Aalsmeer: “We weten al dat er een tekort aan betaalbare woningen is in onze gemeente. Het is onnodig om kostbare tijd en geld te verspillen aan een onderzoek dat dezelfde conclusies zal opleveren. We moeten nu actie ondernemen om onze inwoners de woonruimte te bieden die ze verdienen.” GroenLinks en PvdA roepen de coalitiepartijen op om ook de belangen van de inwoners van Aalsmeer voorop te stellen en alsnog in te stemmen met de snelle ontwikkeling van woningen in Hoofdweg Zuid en de realisatie van een tweede supermarkt in Kudelstaart. GroenLinks en PvdA blijven zich inzetten voor een duurzame en sociale toekomst voor de gemeente Aalsmeer.