‘Gezellige Post Blik’ Rollatorwandelclub

Aalsmeer – Naar aanleiding van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn ingesteld, zijn alle wandelaars van de Rollatorwandelclub gebeld om te zeggen dat er tot nader order niet meer gewandeld gaat worden. De initiatiefnemers zijn behoorlijk geschrokken van de weerslag die de maatregelen hebben op de sociale wereld van ouderen. De kinderen komen niet meer bij opa of oma, bij Irene en andere buurtcentra vervallen de activiteiten, er kan niet meer worden meegegeten in de diverse zorgcentra, er is geen kerk op zondag, het wordt afgeraden om als oudere zelf nog een boodschap te gaan doen en ook de Rollatorwandelclub gaat even niet meer door.

Daarmee blijft er voor veel zelfstandig wonende ouderen geen enkel moment voor sociaal contact meer over. Dat vinden de vrijwilligers van de Rollatorwandelclub, ook als het maar om een paar weken gaat, onacceptabel. “Juist nu zouden we wat meer op elkaar moeten letten en zou er wat meer moeten worden ingezet op een andere vorm van contact”, zegt Paulien Pannekoek. “Tegelijkertijd zou de drempel voor een oudere persoon om even te vragen of iemand een boodschap wil doen lager moeten zijn dan normaal. Vanuit de Rollatorwandelclub gaan we daarom starten met het Gezellige Post Blik.”

Vijf blikjes

Paulien legt uit wat dit inhoud en hoe het werkt: “Er worden woensdag tegen de avond vijf blikjes uitgezet, vóór de voordeur bij vijf wandelaars van de Rollatorwandelclub. In het blikje zit een opschrijfboekje, waar een briefje in kan worden geschreven voor de anderen van de groep. In dat briefje kunnen de dames en heren aangeven of ze praktische assistentie nodig hebben, of juist dat ze het gezellig vinden om eens te telefoneren met iemand. In dat geval kunnen ze hun telefoonnummer vermelden. Verder kan er een gezellige notitie worden meegegeven, of een leuke anekdote worden geschreven.

De volgende dag worden de blikjes door vrijwilligers opgehaald, en (gedesinfecteerd) bij vijf anderen van de Rollatorwandelclub gebracht. Die krijgen dus alle vijf gezellige post van hun clubgenoten, en schrijven daarna ook hun stukje in het opschrijfboekje. Daags erna wordt er weer gewisseld, enzovoort, enzovoort, tot we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. Zo houden we contact met elkaar en creëren we de gelegenheid om elkaar in deze bijzondere tijd te kunnen steunen als dat gewenst is.”

De vrijwilligers, die het blikje verplaatsen, zijn ook meteen degenen die benaderd kunnen worden voor het meebrengen van bijvoorbeeld wat boodschappen, en die ook actie kunnen ondernemen als dat anderszins handig is. Het blikje heeft een duidelijke boodschap en het is ook duidelijk herkenbaar. Het wordt buiten bij de voordeur neergezet en daar ook weer opgehaald.

Meedoen?

De vrijwilligers kunnen zich voorstellen dat ouderen die niet wandelen bij de Rollatorwandelclub, toch ook mee zouden willen doen in deze circulaire. Dat kan. Daarvoor kan contact op worden genomen met de rollatorwandelclub via 06-10196667.