Gemeenteraad over Westeinderhage en Schipholparkeren

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 16 mei, komt de gemeenteraad ter vergadering bijeen in het gemeentehuis. Het is de eerste openbare vergadering onder voorzitterschap van burgemeester Gido Oude Kotte. Een drietal onderwerpen komen aan de orde.

Startnotitie

In de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 is de locatie Westeinderhage met voormalige tuinbouwgronden tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg opgenomen als mogelijke locatie voor woningbouw. Om de woningbouwplannen te kunnen realiseren wordt de gemeenteraad gevraagd de startnotitie Westeinderhage als ruimtelijk kader vast te stellen. Daarna kan de planologisch-juridische procedure voor een bestemmingsplan gestart worden om de woningbouw mogelijk te maken. 

Parkeerterrein in Greenpark 

Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een parkeerterrein voor Schipholparkeren in deelgebied 3 van het Greenpark Aalsmeer, op kavel Schouten. Schipholparkeren is volgens het bestemmingsplan in dit deel van het Greenpark uitgesloten. De gemeenteraad is voorgesteld om af te wijken van het bestemmingsplan en de uitbreiding planologisch mogelijk te maken. 

Ontheffing burgemeester

Als hamerstuk staat geagendeerd het voorstel om burgemeester Oude Kotte ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap vanaf de benoemingsdatum voor de duur van één jaar. Volgens de wet is de burgemeester ingezetene van de gemeente waar hij is benoemd. De raad kan ontheffing verlenen om een soepele overgang naar de nieuwe gemeente mogelijk te maken. De burgemeester verwacht in juli te zijn gevestigd in Aalsmeer.

Geïnteresseerd? De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn als toehoorders van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanvang is 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering ook gevolgd worden via de livestream vanaf de gemeentelijke website (www.aalsmeer.nl) en is achteraf terug te beluisteren.

Foto: De renovatie van het gemeentehuis vordert. Langzaamaan wordt het ontwerp van Berghoef ‘uitgepakt’, het groene doek is niet meer nodig. Het resultaat verdient een pluim. Prachtig! Foto: www.kicksfotos.nl