Gemeenteraad in gesprek met Schiphol

Aalsmeer – Op vrijdag 17 november bracht CEO Dick Benschop van Schiphol een bezoek aan de gemeenteraad in Aalsmeer. Tijdens dit bezoek werd gesproken over de gezamenlijke inspanningen om de leefbaarheid in de gemeente Aalsmeer te verbeteren.

Onevenredig deel van de lasten

De bijeenkomst was een vervolg op het werkbezoek van de gemeenteraad aan Schiphol een half jaar geleden. Het bezoek stond destijds in het teken van een kennismaking van de net aangetreden raadsleden met de opvolger van de heer Nijhuis. De heer Benschop gaf toen aan zich te realiseren dat de inwoners van Aalsmeer een onevenredig deel van de lasten van de gegroeide luchthaven dragen. Ook herkende hij het beeld dat de position paper ‘De mensen achter de cijfers’ schetst van de problematiek in Aalsmeer.

Gesprek met directe buren

Hij vroeg de Aalsmeerse gemeenteraad hem tot het najaar de tijd te geven om de vraag te beantwoorden wat Schiphol voor Aalsmeer kan betekenen. Het doel van het bezoek van de heer Benschop afgelopen vrijdag was om antwoord op die vraag te geven. De heer Benschop legde uit dat hij het van groot belang vindt rechtstreeks in gesprek te zijn met de directe buren, zeker als daar de hinder zo ernstig is, als in Aalsmeer.

Leefbaarheid verbeteren

Dit overleg vindt plaats naast het overleg in de Omgevingsraad Schiphol. Hij wil zich graag inspannen om gezamenlijk tot oplossingen te komen om de leefbaarheid te verbeteren. In de position paper worden concrete oplossingsrichtingen voorgesteld die volgens de heer Benschop de moeite waard zijn om gezamenlijk verder te verkennen en uit te werken. Hierbij gaat het zowel om maatregelen in de lucht als op de grond.

Uitkoopregeling

Ook de door inwoners gewenste uitkoopregeling wordt hierbij betrokken. De ene oplossingsrichting zal gemakkelijker zijn te realiseren dan de andere. Soms zijn daarbij ook andere partijen dan alleen Schiphol nodig. De heer Benschop wil in ieder geval zo snel mogelijk samen met de wethouder aan de slag. Naar verwachting volgt begin volgend jaar een eerste terugkoppeling over de voortgang.

Verplaatsen naar zee

De gemeenteraad waardeert de wijze waarop het rechtstreekse contact met de heer Benschop verloopt en kijkt uit naar de eerste resultaten van de onderzoeken. De gemeenteraad gaf de heer Benschop verder mee dat herstel van de nachtrust voor de inwoners van Aalsmeer een belangrijk thema is. Andere punten die werden besproken waren de inspanning van de luchthaven in relatie tot het klimaatbeleid, de verdeling van de hinder in de regio en het onderzoek naar het verplaatsen van de luchthaven in zee.