Gemeenteraad Aalsmeer op werkbezoek bij Schiphol

Aalsmeer – Vrijdag 13 januari bracht de gemeenteraad van Aalsmeer, samen met de raadsleden van Uithoorn, een werkbezoek aan Schiphol. In het gesprek met Ruud Sondag, directeur Schiphol, Michiel van Dorst, ceo Landelijke Verkeersleiding Nederland (LVNL) en Maarten Stienen, operationeel directeur KLM, spraken zij hun ernstige zorgen uit over de enorme hinder en overlast door Schiphol voor inwoners van Aalsmeer. De vliegtuighinder was uiteraard hét onderwerp van gesprek. De raadsleden van Aalsmeer en Uithoorn waren door Schiphol, LVNL en KLM uitgenodigd voor een open gesprek over de overlast die hun inwoners dag in dag uit ervaren.

Bijzondere positie Aalsmeer

De leefbaarheid in Aalsmeer staat zwaar onder druk, zeker sinds het aantal vliegbewegingen op de Aalsmeerbaan sterk is toegenomen. In het gesprek vroegen de raadsleden met klem aandacht voor de overlast, de herrie en de consequenties voor de gezondheid van hun inwoners. De hinder van het vliegverkeer is onevenredig toegenomen en heeft de grens bereikt van wat nog aanvaardbaar is. Reductie van het aantal vluchten is nodig om weer te kunnen spreken van een gezonde balans tussen welzijn en welvaart.

Meer herrie door nieuwe procedure

De nieuwe vliegprocedures leiden tot minder brandstofverbruik, minder uitstoot en minder herrie. Althans, op landelijk en internationaal niveau. Het tegenovergestelde geldt echter voor de woonplaatsen onder de rook van Schiphol. Zij ervaren juist meer overlast. Voor Aalsmeer betekent de nieuwe procedure meer herrie. Toestellen komen lager over, waardoor de geluidsoverlast toeneemt. En door het intensievere gebruik van de Aalsmeerbaan en het toegenomen aantal vluchten in de nacht en de pieken aan de randen van de nacht, komt de leefbaarheid nog verder onder druk te staan.

Geen concrete toezeggingen

In het gesprek was duidelijk erkenning voor het grote verschil tussen modellen en beleving en voor het verschil tussen globale belasting en lokale ervaring. En hoewel de top van Schiphol, KLM en de LVNL oog heeft voor de enorme overlast die inwoners dagelijks ervaren, konden zij geen concrete toezeggingen doen. Hoopvol is wel dat de aangekondigde krimp van het aantal vluchten met name zal plaatsvinden op de secundaire banen, zoals de Aalsmeerbaan.

Daarnaast vroegen de raadsleden nadrukkelijk opnieuw te kijken naar het isoleren van huizen via het leefbaarheidsfonds, waarbij aangegeven werd dat het belangrijk is de gemeenten bij de uitvoering daarvan te betrekken.

Schouder aan schouder

De raad van Aalsmeer staat schouder aan schouder met het college van Burgemeester en Wethouders in deze discussie. De inzet daarbij is minder vluchten over Aalsmeers grondgebied en het verminderen van overlast. Dat deze discussie nog lang niet beslecht is moge duidelijk zijn. In de vergadering van de commissie Ruimte van dinsdagavond 17 januari zal hierover worden doorgesproken. De vergadering begint om 20.00 uur, publiek is welkom, inspreken is niet mogelijk.