Gemeenteraad Aalsmeer op bezoek in de bibliotheek

Aalsmeer – De Aalsmeerse gemeenteraad brengt regelmatig werkbezoeken aan organisaties, initiatieven en bedrijven uit Aalsmeer en de regio. Raads- en commissieleden vinden het belangrijk om te weten wat er speelt in de samenleving en gaan daarom graag zelf in gesprek met betrokken inwoners en organisaties. Deze informatie gebruiken zij bij het vormen van hun mening en het nemen van beslissingen. Binnenkort bespreekt de raad de nieuwe bibliotheekvisie. Het bezoek aan de bibliotheek in De Oude Veiling op 22 maart is daar een goede voorbereiding voor.

De bibliotheek maakt rijker 

De bibliotheek is niet alleen een plek om boeken te lenen en te lezen. Het is meer en meer een dynamische wereld, waar persoonlijke ontwikkeling, het laagdrempelig kennismaken met kunst en cultuur en het bevorderen van vaardigheden ook een rol spelen. Zo wil de bibliotheek meer kinderen aan het lezen krijgen, organiseert zij activiteiten om mensen te helpen om digitaal mee te kunnen doen, heeft zij een gevarieerd cultureel aanbod, worden er workshops georganiseerd en biedt zij ruimte aan lokale maatschappelijke en culturele initiatieven. Eén van de medewerkers formuleerde dit zo: “De bieb maakt ons rijker! Rijker op het gebied van kennis, ervaring en ontmoeting”.

Interessante middag

De Aalsmeerse bibliotheek heeft 6000 leden en zo’n 80.000 bezoekers per jaar. Veel inwoners weten de weg naar de bieb in De Oude Veiling dus te vinden. Maar, de ambities zijn groot. Door in te spelen op de veranderende vraag wil de bibliotheek nog meer Aalsmeerders bereiken.

Het werkbezoek startte met een boeiende presentatie over deze veranderende rol van de bibliotheek. Een rol die dus verder gaat dan het uitlenen van boeken en tijdschriften. Hoe wordt bijvoorbeeld vorm gegeven aan de invulling van een ‘leven lang leren’? En welke initiatieven zijn er voor verschillende doelgroepen? De raadsleden kregen informatie over het Taalhuis, het Taalcafé, de baby-bieb en de kindervoorstellingen. 

Uitdagingen

Ook werden de verschillende uitdagingen besproken. Hoe zorg je ervoor dat de bibliotheek een inspirerende en aantrekkelijke omgeving is voor jong en oud? Hoe help je mensen zich staande te houden in de digitale wereld? En hoe kun je bijdragen aan ontmoetingen tussen mensen? En natuurlijk ging het ook over het bevorderen en stimuleren van lezen én het plezier in lezen.

De uitdagingen worden benoemd in de nieuwe bibliotheekvisie, die later dit jaar besproken wordt in de commissie en de raad. De raadsleden kunnen de opgedane kennis daarbij goed gebruiken. Zoals één van hen het formuleerde: “Als je ziet wat er allemaal gebeurt en georganiseerd wordt, is de bibliotheek belangrijk voor Aalsmeer. Dat mag zeker gezien worden”. 

Tips voor een werkbezoek?

De leden van de gemeenteraad gaan regelmatig op bezoek bij maatschappelijke organisaties, initiatieven van inwoners en bij ondernemers en bedrijven. Heeft u een goed idee voor een werkbezoek of wilt u de raad zelf ontvangen? Aarzel niet en laat het weten via griffie@aalsmeer.nl.