Gemeentepeiling onder 5.000 inwoners

Aalsmeer – Wat vindt u van het groen in uw buurt? Hoe denkt u over (verkeers)veiligheid, sport- en cultuurvoorzieningen in de gemeente? De gemeente wil graag van inwoners horen hoe zij denken over gemeentelijke zaken.

Daarom laat de gemeente een groot enquête-onderzoek (gemeentepeiling) uitvoeren onder inwoners van 18 jaar en ouder. In de enquête worden rapportcijfers, suggesties en toelichtingen gevraagd, maar ook feitelijkheden, zoals het aantal bezoeken aan voorzieningen of lidmaatschap van verenigingen.

Zo’n 5.000 inwoners krijgen het verzoek om via de website van de gemeente de digitale enquête in te vullen. Als digitaal niet lukt, volgt in een tweede ronde een papieren peiling. Een steekproef uit alle circa 25.000 inwoners van 18 jaar en ouder bepaalt welke 5.000 hiervan benaderd gaan worden.

De gemeente zal de uitkomsten van de digitale en papieren enquêtes rapporteren aan het gemeentebestuur. Ook de geënquêteerden en alle andere inwoners worden of hoofdlijnen geïnformeerd. De gemeentepeiling geeft de gemeente meer inzicht waardoor beter op de wensen van inwoners ingespeeld kan worden.