Gemeentebelangen: ‘De maat is vol!’

Uithoorn – ‘De maat is vol!’, aldus Iris Boor, raadslid voor Gemeentebelangen als het gaat over de openbare veiligheid in de gemeente Uithoorn. Recent heeft het college van B&W daarom een plan van aanpak hiervoor opgesteld. ‘Door de uit de hand gelopen jaarwisseling, heeft de gemeenteraad in de spoedbijeenkomst van afgelopen januari, de burgemeester opgeroepen meer te doen aan openbare veiligheid’, vertelt Boor.  ‘De overlast beperkt zich niet langer tot vandalisme en baldadigheid’, gaat ze verder. ‘Spraken we toen nog van incidenten, inmiddels zien we structurele overlast van een kleine, hardnekkige groep jongeren.’

Het gepresenteerde plan van aanpak zet in op twee sporen: ‘Directe maatregelen voor handhaving en preventieve maatregelen voor de langere termijn. Het document en de toelichting geven inzicht hoe professionals samenwerken om de problematiek aan te pakken. Het is echter geen kant en klare oplossing waardoor alle overlast nu ineens is verdwenen. We zullen, met name bij de preventieve aanpak, geduldig moeten zijn.’

Om die reden heeft Boor het college gevraagd om de inwoners en de raad op de hoogte te houden: ‘Er zijn veel gesprekken gevoerd bij het opstellen, waaronder met inwoners. Zij verdienen het om geïnformeerd te worden over de voortgang. Daarnaast kan het zijn dat er dingen aangepast moeten worden, ook daarover worden wij graag bijgepraat.’