Gemeente Uithoorn heeft koers gewijzigd bij afsluiten N196

 

Uithoorn – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad nog geen voorstel te doen voor het nemen van een onttrekkingsbesluit (het afsluiten van een deel) van de N196 voor doorgaand verkeer. De wens om doorgaand verkeer uit het centrum van Uithoorn te weren blijft onveranderd. Echter, diverse omstandigheden vragen een gewijzigde koers om dit te bereiken. Met het onttrekkingsbesluit wilde het college duidelijkheid en rechtszekerheid bieden over de toekomstige verkeerssituatie in het centrum van Uithoorn: een tijdelijke en op langere termijn definitieve parkeergelegenheid vanuit alle windrichtingen bereikbaar en vervolgens ook aan verschillende zijden te verlaten. Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt daarin geweerd. Echter, uit de ingediende bezwaarschriften blijkt dat er met name veel vragen zijn over de vormgeving en inrichting van de definitieve situatie. Vragen die nog niet goed te beantwoorden zijn omdat plannen voor het dorpscentrum op dit moment ontwikkeld worden en er nog geen inrichtingsplan is. Daarom heeft het college besloten de noodzakelijke besluiten over de verkeerssituatie in de definitieve situatie gelijktijdig met een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit uitstel betekend zeker geen afstel.

Wethouder Aldrik Dijkstra van gemeente De Ronde Venen liet weten “het geen onverstandig besluit te vinden van het college van Uithoorn . We wachten nu hun brief af en zullen ons daarna beraden wat onze vervolg stappen zullen zijn”.

Voor uitgebreide informatie hierover zie de Nieuwe Meerbode van 23 december