Subsidie Gemeente: Elk erf en landschap is uniek

De Ronde Venen Gemeente De Ronde Venen stelt subsidie beschikbaar voor het plaatsen of herstellen van kleine landschapselementen op erven in het buitengebied. Deze subsidie komt voort uit het provinciaal initiatief ‘Kleine Landschapselementen’. Daarin werkt de gemeente samen met meerdere Utrechtse gemeenten, waaronder de gemeenten Stichtse Vecht en Woerden. Vanuit dit initiatief stelt de provincie subsidie beschikbaar voor eigenaren of gebruikers van agrarische grond. De kleine landschapselementen, variërend van knotbomen en houtsingels tot geriefhoutbosjes en bloeiende slootkanten, dragen bij aan de biodiversiteit. In aansluiting op dit initiatief biedt gemeente De Ronde Venen nu ook subsidie voor kleine landschapselementen op particuliere erven in het buitengebied.

Belang van kleine landschapselementen
De afgelopen 50 jaar zijn veel van de kleine landschapselementen verdwenen of onvoldoende onderhouden. Dit is jammer, zeker gezien hun waarde en voordelen. Kleine bosjes en hagen bieden beschutting aan zangvogels, libellen en vlinders, terwijl waterpoelen een leefgebied vormen voor kikkers, padden en salamanders. Natuurvriendelijke slootkanten zijn een voedsel- en schuilplaats voor opgroeiende visjes en weidevogels.

Meer weten?
Gemeente De Ronde Venen staat klaar om eigenaren te helpen bij de praktische uitvoering en formele zaken over landschapselementen op hun erf. Elk erf en landschap is uniek, dus elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld om een passende oplossing te vinden. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar landschap@derondevenen.nl. Zij ontvangen dan meer informatie over het plaatsen of herstellen van kleine landschapselementen op hun erf.