Geen verhuizing scholen in Kudelstaart

Aalsmeer – Basisscholen OBS Kudelstaart en KC De Ruimte blijven gehuisvest waar ze  nu zijn gehuisvest. De gemeente en de scholen hebben dat gezamenlijk besloten. Aan de jarenlange discussie over de huisvesting van de scholen is daarmee een einde gekomen. Het besluit geeft beide scholen de nodige rust om hun toekomstwensen af te stemmen op  de mogelijkheden die de huidige locaties bieden. 

In de overwegingen om de twee scholen niet te verhuizen spelen de wensen van de scholen zelf de grootste rol. Het toekomstperspectief is voor beide scholen naar eigen zeggen op de huidige locaties het meest uitzichtvol. Voor de gemeente betekent het dat een grote investering in een nieuw schoolgebouw niet in de begroting hoeft te worden opgenomen. 

Geen supermarkt 

De discussie over de verhuizing van de scholen was onder andere ingegeven door de vraag van inwoners om een tweede supermarkt in Kudelstaart. Die zou mogelijk na de verhuizing kunnen worden gerealiseerd op de locatie van KC De Ruimte aan de Schweitzerstraat, maar dat is met deze beslissing van de baan. Daarnaast is de verkeersdruk op de huidige locaties van beide basisscholen een aandachtspunt. De gemeente gaat die verkeersknelpunten nauwgezet in kaart brengen en waar mogelijk in goede banen leiden. 

Duidelijkheid en zekerheid

Door het behoud van de huidige locatie voor beide scholen ontstaat duidelijkheid voor alle scholen in Kudelstaart. Op deze wijze krijgen KC De Ruimte en Obs Kudelstaart de gelegenheid om te groeien naar een leerlingenaantal boven de instandhoudingsnorm en wordt de (toekomstige) ouders en leerlingen meer zekerheid geboden bij hun keuze voor deze scholen. Het bieden van zekerheid aan ouders en leerlingen is ook het belangrijkste argument om niet de mogelijkheid open te houden om op termijn alsnog nieuwbouw te realiseren aan de Hoofdweg-Zuid.