Geen handtekening Lidl, wat nu?

Aalsmeer – Samen een goed plan maken, het leek zo mooi. De bouw van de Lidl direct aan de Stationsweg zagen de gemeente en heel veel inwoners niet zitten. De belasting qua verkeersdruk op de Uiterweg was en is de grootste zorg. Een alternatief dan, bouw verder richting Brandewijnsloot met ontsluiting op de Stationsweg en stel de in- en uitgang op de Uiterweg alleen open voor langzaam verkeer. De gemeente en de Lidl leken op één lijn: Plan B, zo werd het in de wandelgangen genoemd. Werd, want de laatste, vereiste handtekening van de Lidl ontbreekt, is niet gezet door de supermarkt-keten. De directie van de Lidl heeft in een schrijven aan het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat naar hun idee dit plan te weinig draagvlak heeft. Tja, en wat doe je dan als gemeente. Dan gooi je het plan de prullenbak in. Klaar! Maar wat nu?

Is de gemeente te goed van vertrouwen geweest? Het was een verwijt van PACT gisteravond, donderdag 15 oktober, in de gecombineerde vergadering van de commissies Maatschappij en Bestuur en Ruimte en Economie. Het verweer in deze van wethouder Gertjan van der Hoeven was begrijpelijk. Oké, voortaan pas actie tot het in kannen en kruiken geregeld is en alle handtekeningen op de juiste plaats staan. Hij vond dit zelf niet zo een goed idee. “Wel heel bureaucratisch.” De gemeente staat nu met haar rug tegen de muur. Alle troeven zijn in handen van de Lidl. Er is vergunning voor het slopen van het voormalige bankgebouw en nieuw bouwen direct aan de weg mag, zo heeft de rechter opgelegd. Wanneer het pand wordt gesloopt? “Ze zouden morgen kunnen beginnen. Niets staat de Lidl meer in de weg. De vergunningen zijn verstrekt”, zo liet de wethouder de raad weten. “Juridisch hebben we geen poot om op te staan.”

Uiteraard gaat de gemeente niet bij de pakken neer zitten. Ondanks dat ze wettelijk machteloos staat, gaat alsnog geprobeerd worden om met dit miljarden concern op één lijn te komen en een vestiging van de Lidl in Aalsmeer te krijgen naar ieders tevredenheid. Want, zo lieten de fracties weten, een Lidl binnen de gemeentegrenzen is goed voor de economie. Het is een trekker en brengt vitaliteit! Ondanks de onverwachte mededeling van de Lidl directie om af te zien van plan B werden toch lichtpuntjes gezien door de fracties. Uit het schrijven van het concern blijkt namelijk dat er wel degelijk een wil is om samen te werken, de deur is niet dicht gegooid. Knok voor de komst van deze super, zo werd gezegd, eventueel op een andere locatie in Aalsmeer. “Het zou echt een gemiste kans zijn als de Lidl zich niet vestigt in Aalsmeer”, aldus de VVD. Wethouder Gertjan van der Verhoeven gaf aan snel in gesprek te zullen gaan. Hij zei te hopen binnen een week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het laatste woord over dit onderwerp was aan de goed leidende voorzitter Wilma Alink-Scheltema: Wat de toekomst brengt, weten we niet.” Kan het treffender? Lidl: Wordt vervolgd!