Geen collectes tijdens de Raad!

Aalsmeer – De concept motie van PACT inzake een gemeentelijke bijdrage voor Serious Request is voor Bram Heijstek van HAC de aanleiding geweest om zelf een actie te organiseren. De fractie heeft voorgesteld voor aanvang van de vergadering van de Raad aanstaande donderdag 4 december een collecte te houden voor de Voedselbank Aalsmeer. “Dit geld kan gebruikt worden door de Voedselbank voor kerstpakketten voor gebruikers van de Voedselbank”, zo stelt Heijstek in zijn schrijven aan de burgemeester. Hij ging er van uit dat er geen bezwaar zou zijn tegen deze handeling en gaf aan alvast de Voedselbank op de hoogte te brengen. Maar de HAC-man is te voorbarig geweest.

“De voedselbank helpen met hun kerstactie is een mooi initiatief. Dit soort acties behoort echter toe aan de gemeenteraad en/of de voorzitter van de raad en niet aan één fractie. Het houden van een collecte is een actie die thuishoort buiten de setting van een formele raadsvergadering om. Raadsleden zijn aanwezig in de raadsvergadering, omdat zij gekozen zijn om de gemeente Aalsmeer te vertegenwoordigen. Zij zijn niet aanwezig als privé persoon. Het wel of niet meedoen aan een collecte is een privé-handeling, geen handeling die gepleegd wordt in een raadsvergadering. Daarnaast wordt morele druk gezet om te geven bij de aanwezige raadsleden en eventuele toehoorders bij de vergadering. Voor een collecte geef ik als voorzitter van de raad geen ruimte om dit in de formele raadsvergadering te laten plaatsvinden”, aldus burgemeester Jobke Vonk-Vedder in een uitleg aan aan Bram Heijstek.

Als alternatief stelde de eerste burger voor de collecte buiten de raadsvergadering om te houden. De HAC-man is hier over na gaan denken en kwam met een nieuw idee: “Waarom houden we de collecte dan niet tijdens de pauze? Dat is een privé-moment. De plek waar gecollecteerd wordt is dan de hal, buiten de raadszaal.” Maar nee, ook het verkeerde moment, laat burgemeester Vonk in haar volgende antwoord weten: “De schorsing tussen de oordeelsvormende en besluitvormende raad, maakt onderdeel uit van de formele raadsvergadering. Raadsleden zijn hier in de rol van volksvertegenwoordiger aanwezig. Ook dit is niet het moment en de plek om de collecte voor de voedselbank te laten plaatsvinden.”

Bram Heijstek tot slot: “Ik heb het geprobeerd. HAC komt met iets en het antwoord is nee. Meedenken zit niet in deze burgemeester.”