Geen blauwalg meer in Westeinderplassen

Aalsmeer – Vanaf heden mag er weer gezwommen worden in de Westeinderplassen bij de zwemsteiger aan de Herenweg. Dat betekent dat er geen blauwalg meer in het water zit. Het waarschuwingsbord wordt verwijderd.

Voor de Westeinderplassen ter hoogte van Vrouwentroost geldt sinds woensdag 16 augustus ook geen waarschuwing meer. Het waarschuwingsbord is bij de locatie weggehaald.

Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. Er mag wel gezwommen worden, maar ieder moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid. Blauwalg kan huidirritatie en maag- of darmklachten veroorzaken.

Actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Nederland is te vinden op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon: 0800-9986734.