Fusieplannen RK-basisscholen nog in wording

 

Mijdrecht. Het blijft voorlopig even stil rond de verdere plannen om de twee Rooms-katholieke basisscholen Proostdijschool en de Twistvliedschool met ingang van het schooljaar 2016/2017 samen te voegen. Bovenschools directeur Onno Stokhof laat ons desgevraagd het volgende weten: “Het proces is in gang gezet door het stichtingsbestuur en dat heeft tijd nodig om het op de rails te krijgen. Naar mijn mening is het dus niet alleen te vroeg, maar ook niet correct om uitspraken te doen. Dat zou de voortgang alleen maar doorkruisen. Bovendien is de feitelijke beslissing nog niet eens genomen. We zijn voornemens het te doen, dus nog geen feit”.

Voordat het bestuur een definitief besluit neemt om beide scholen te fuseren zal eerst onderzocht worden onder welke condities de fusie meerwaarde creëert voor leerlingen, ouders en personeel van de twee scholen Een definitief besluit tot fusie volgt pas na instemming van de medezeggenschapsraden van beide scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting. Het definitieve besluit zal begin 2016 genomen worden. “Zodra er meer bekend is en het bestuur meent dat de voortgang als een nieuwswaarde in de krant kan, zullen we dat zeker laten weten,” aldus Stokhof.

Het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius is voornemens per 1 augustus 2016 een nieuwe school te beginnen door de Twistvliedschool aan de Kwikstaart en de Proostdijschool aan de Proostdijstraat in Mijdrecht in elkaar te laten opgaan. Dit voornemen is onlangs aan het personeel van beide scholen en de ouders van de leerlingen bekend gemaakt. Aanleiding hiervoor is de wens voor één goede school met een gezond leerlingenaantal en onderscheidend onderwijs dat leerlingen opleidt voor de samenleving van de 21ste eeuw. Zodra er meer over bekend wordt zullen wij u daarover informeren.