Fracties verenigen zich: “Aalsmeer wel bestuurbaar”

Aalsmeer – Het was een verhelderende raadsvergadering gisteren, donderdag 29 oktober. Geen heren en dames die boos reageerden, beledigingen uitten en op de man speelden, maar een raad die met elkaar gaat voor een leefbaar Aalsmeer. De afgelopen week hebben VVD, PACT, CDA en AB regelmatig met elkaar om de tafel gezeten en besloten is met elkaar te gaan samenwerken, laten zien dat Aalsmeer wel bestuurbaar is en de fracties er ook echt voor de inwoners zijn. En daarbij hoort respect voor elkaar tonen. De fractievoorzitters van alle vier, en ook raadsleden, gaven aan trots te zijn op deze vernieuwde samenwerking, waarbij uiteraard de kritische blik niet uit het oog zal worden verloren. De ‘krachtenbundeling’ uitte zich met name bij het indienen van de totaal drie moties en twee amendementen. Gezamenlijk, met elkaar, door VVD, PACT, CDA en AB (vier partijen) ondertekend!

Vernieuwde samenwerking

“We willen uitstralen dat Aalsmeer wel bestuurbaar is”, aldus René Martijn na het indienen van een van de gezamenlijke motie om wat betreft het beheer en onderhoud van openbare ruimten te kiezen voor niveau B, maar voor winkelcentra, parken en recreatiegebieden de lat een tandje hoger te leggen naar niveau A. Het extra budget van 90.000 euro dat hiervoor nodig is gaat gedekt worden in de programmabegroting voor 2016.

Greep uit de kas

In de motie werd in eerste instantie geopperd deze extra kosten eenmalig te dekken uit de algemene vrije reserve, maar portefeuillehouder van financiën, Jeroen Nobel, gaf aan geen voorstander te zijn van een ‘greep uit de kas’. Hij gaf aan liever te zien dat het bedrag opgenomen wordt in de begroting, waardoor wel een tekort voor 2016 wordt gecreëerd van 15.000 euro. Er gaat nu eerst gekeken worden of binnen het beschikbare budget voor de openbare ruimten geld gereserveerd kan komen. Deze taak heeft wethouder Ad Verburg meegekregen. Met de aanpassing in de motie was ook het college positief gestemd, honderd procent aangenomen!

Waar de omslag, de hereniging en samenwerking, vandaan komt? Misschien de strakke hand van burgemeester Jeroen Nobel, misschien het rapport van Eenhoorn of misschien… Vul maar in! Een verademing dat nu eenduidig gekozen is voor het belang van de Aalsmeerse samenleving. Hulde!