Fort Kudelstaart: Deel 2

Aalsmeer – Het Fort Kudelstaart ligt aan de Westeinderplassen. De fortgracht is ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw hiermee verbonden, door in de ringdijk een opening te maken. Zonder deze verbinding was de functie als watersportfort niet mogelijk geweest.

Fort Kudelstaart is nog grotendeels in originele staat. Dat is vrij uniek, veel forten van de Stelling van Amsterdam zijn in de loop der tijd behoorlijk verbouwd. Ter plaatste van de historische keukenruimte, rechts in het gebouw, is het mogelijk om, op verzoek, een deskundige rondleiding te krijgen. Er wordt veel verteld over de ontstaansgeschiedenis van het fort en het Unesco werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam’.

Het gehele forteiland is ongeveer 15120 vierkante meter groot. De verbinding met de Kudelstaartseweg is een smalle toegangsweg, de ophaalbrug is al heel lang verdwenen. Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 2500 vierkante meter, dit is exclusief de frontbatterijen en de beide geschutskoepels, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters zijn vernietigd. De aarden wal aan de frontzijde van het forteiland ligt op circa 6 meter van de fortgracht. De aarden verdedigingswal is ongeveer 3 meter hoog.

Door de gemeente zijn de bergingsloods en het afdak verwijderd, die daar in de loop der jaren waren neergezet. Ook is duidelijk te zien dat aan de rechterzijde van het fort de aarden wal ter bescherming van het gebouw voor het grootste gedeelte is weggehaald. Aan de rechterzijde, zo dicht mogelijk bij de verbinding met de Westeinderplassen, is de jachthaven gesitueerd met plaats voor 120 ligplaatsen. Het gebouw wordt gedeeltelijk verhuurd aan een bedrijf dat scheepsmotoren repareert en voor de nodige bedrijvigheid zorgt.

Op 3 maart 2015 stelt het college de gemeenteraad voor om het fort aan te kopen voor een redelijk bedrag, en de ambitie waar te maken om, ook in de toekomst, van het Fort een openbaar toegankelijke, hoogwaardige watersportfunctie te maken. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en daarin worden drie scenario’s voorgesteld. De gemeenteraad stemt in met scenario 3, het Fort Kudelstaart te herontwikkelen als ‘Zeilfort’, een icoon voor de watersport van Aalsmeer. Om de regie in eigen hand te houden besluit de gemeenteraad de herontwikkeling in erfpacht uit te geven, zodat het fort eigendom van de gemeente Aalsmeer zal blijven.

Benieuwd hoe dit er uit komt te zien? Dat leest u volgende week in een nieuwe aflevering van Fort Kudelstaart.

Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart. Reageren? info@fortkudelstaart.com

Foto: Op de maquette is het fortgebouw in wit aangegeven, de beide frontbatterijen in een oranje kleur. In de aarden wal zijn twee ronde vormen waarneembaar, dat zijn de geschutskoepels. Het kleine oranje vlakje aan de voorzijde wordt later duidelijk gemaakt.