Vijfde duofiets voor Fietsmaatjes Ronde Venen

De Ronde Venen – Bij Fietsmaatjes De Ronde Venen ontmoeten gasten die er graag op uit willen, maar die dat niet meer zelfstandig kunnen, vrijwilligers. Door samen met dit fietsmaatje op de elektrisch ondersteunde duofiets te stappen komen zij met elkaar weer in beweging.

De Gemeente De Ronde Venen omarmt dit initiatief en stimuleert dit d.m.v. een financiele donatie vanuit het Sociaal Domein. Daarbij bevordert de Gemeente De Ronde Venen dat de voorzieningen voor iedereen letterlijk toegankelijk zijn. De Gemeente De Ronde Venen zorgt dat mensen met een handicap, een beperking of een (chronische) ziekte de zorg en ondersteuning wordt geboden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Uitgangspunt is een brede, domein overstijgende aanpak, bijvoorbeeld − goed toegankelijk (preventie- en zorg) aanbod in de wijk; − stimuleren van gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden; − zorgen voor een gezonde leefomgeving en sociale omgeving; − stimuleren dat mensen actief mee kunnen doen aan de maatschappij – stimuleren van vrijwilligers om zich in te zetten door zelf een fietsmaatje te worden voor de eenzame burger en daardoor samen op pad gaan!!

Vijfde
De Gemeente De Ronde Venen heeft ook dit jaar weer geld beschikbaar gesteld voor Fietsmaatjes De Ronde Venen om hiermee de vijfde duofiets te kunnen aanschaffen. De aanschaf van de vijfde duofiets is noodzakelijk, omdat er een wachtlijst is ontstaan in de gemeente Mijdrecht. De vrijwilligers zijn blij dat door de donatie van d gemeente den duofiets besteld kan worden en inmiddels afgeleverd is.

Voor deze duofiets wordt nog gezocht naar een stallingsplek in Mijdrecht. Weet u iets of heeft u ruimte beschikbaar? Neem dan contact op met info@fietsmaatjesdrv.nl

Fietsmaatjes De Ronde Venen doet eveneens een oproep voor nieuwe vrijwilligers, zodat iedereen direct kan gaan fietsen. Ook gasten worden verzocht om zich in te schrijven. Voor informatie kunt u terecht op www.fietsmaatjesdrv.nl of mail naar info@fietsmaatjesdrv.nl

Foto: aangeleverd