Fietslabyrint met Aalsmeerse route in Zorgcentrum

Aalsmeer – De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer is in het leven geroepen om voor de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart extra voorzieningen te realiseren, die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale Zorgcentrum- en Thuiszorgbudgetten. Het doel van de stichting is om ouderen ‘dagen met een gouden randje’ te bieden.

Onlangs hebben de Vrienden het Zorgcentrum verblijd met de aanschaf van een Fietslabyrint. Hiermee kunnen ouderen een virtuele fietstocht maken. De bewoner kan plaats nemen op een hometrainer en door middel van een bewegend beeldscherm is het net alsof hij/zij door een echte stad of door een landschap fietst. Er zijn verschillende routes mogelijk. Zo biedt het apparaat een aangename combinatie van veilig bewegen en een heus fietsgevoel. 

Aalsmeerse route

Op verzoek van het Zorgcentrum is er een echte Aalsmeerse route ontwikkeld. Het apparaat is wel duur in aanschaf, maar gelukkig werden, naast de bijdrage van de stichting Vrienden, voor dit doel giften ontvangen van het Rabofonds, het Meerlandenfonds, de Dutch Flower Group en de Stichting Ouderenfonds. 

Op 14 februari is het Fietslabyrint officieel in gebruik genomen. Onder het toeziend oog van het bestuur van de Vrienden en vertegenwoordigers van het Rabofonds en de Dutch Flower Group ‘fietste’ een 90-jarige bewoonster van het Raadhuisplein, via de Uiterweg en het pontje naar Rijsenhout. 

Donateurs en giften

De Stichting kan haar doelstellingen alleen bereiken met hulp van haar donateurs. Als u de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer hierbij wilt steunen dan kan dit door u op te geven als donateur of begunstiger. De donatie kan worden gestort op rekeningnummer NL90 RABO 0300110421 t.n.v. Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, onder vermelding van ´donateur´. De minimumbijdrage voor het donateurschap is 15 euro per jaar. Ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Wilt u er dan bij vermelden dat het om een eenmalige gift gaat. Alle gelden die binnenkomen worden volledig besteed voor de ouderen van Aalsmeer.