Vernieuwd gebouw Keizer Karel College geopend

Amstelland – Na een (school)jaar intensief verbouwen heeft het Keizer Karel College in Amstelveen op donderdag 6 oktober officieel de deuren van het vernieuwde gebouw geopend. Wethouder Floor Gordon onthulde het nieuwe gevelbord, een cadeau van de Gemeente Amstelveen, dat aan de buitenmuur van de school hangt.

Leerproces

Het vernieuwde Keizer Karel College heeft een ware transformatie ondergaan. Veel (oud-)leerlingen zullen hun school niet meer herkennen. Waar de school eerst bestond uit klaslokalen en gangen is deze nu verdeeld in vier gebieden: de exacte vakken, de talen, de maatschappelijke vakken en de kunstvakken. Leerlingen volgen hun klassikale lessen nog steeds in lokalen. Deze zijn nu gelegen aan de nieuwe zogeheten leerpleinen waar leerlingen de kans krijgen hun eigen leerproces vorm te geven. Rector Nan Botting: “Het Keizer Karel College bestaat dit jaar 65 jaar. Dit betekent dat de oudste school van Amstelveen zich al 65 jaar bezighoudt met onderwijs en het leren van jongeren. In het nieuwe gebouw kan de school de jarenlange ervaring combineren met de innovatieve kijk op onderwijs. Op het Keizer Karel College krijgt de leerling volop keuzemogelijkheden om op allerlei manieren te leren: in de klas, op een leerplein, met elkaar of alleen.”

Bij dit ambitieuze project stonden twee uitgangspunten centraal. Ten eerste ondersteunt de nieuwe indeling en vormgeving van het gebouw de onderwijsvisie van de school. Het tweede uitgangspunt was een goede en gezonde leer- en werkomgeving. Het nieuwe gebouw is duurzaam, heeft een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.