Extra raad voor installatie nieuwe burgemeester

Aalsmeer – Gido Oude Kotte is met ingang van 16 april 2019 benoemd tot burgemeester van Aalsmeer. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vandaag, donderdag 21 maart, bekend gemaakt.

De nieuwe burgemeester wordt op dinsdag 16 april geïnstalleerd tijdens een extra raadsvergadering. Gido Oude Kotte zal dan de eed afleggen ten overstaan van de commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk.

Receptie

Aansluitend is er om 21.15 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een receptie om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe burgemeester. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.