Expositie ‘Silhouet’ door Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Wie regelmatig in het gemeentehuis komt, weet dat er tenminste eenmaal per jaar een maand lang mooie foto’s te bewonderen zijn in de hal. Fotokring Uithoorn is immers als meer dan 10 jaar een vaste exposant. Ook in april zal dit weer zo zijn. Ditmaal met thema ‘Silhouet’. Maar wat is eigenlijk een goed silhouet? En waar komt het vandaan? Een silhouet is een beeld met een zwart deel, waarvan alleen de contouren zichtbaar zijn. Dit weglaten van detail voegt – als het goed is – iets toe aan het beeld dat je ziet. Het maakt nieuwsgierig, je wilt het beter bekijken. Bij een klassiek silhouet ga je zelf de details invullen die niet zichtbaar zijn. De Fotokringleden zagen het als een leuke uit-daging om hiermee aan de slag gegaan.

Het woord silhouet is ontstaan doordat Étienne Silhouetten (1709-1767), de Franse controleur-generaal van financiën onder Lodewijk XV, flinke bezuinigingen moest doorvoeren en als goedkope kunstvorm portretten in de vorm van schaduwen op muren aanbracht, in plaats van dure schilderijen. Later is deze kunstvorm veel breder geworden: sieraden, serviezen, urnen en kleding kregen afbeeldingen van zwarte contouren van figuren op een lichte achtergrond. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van kleurige achtergronden die de foto een bepaalde sfeer geven, of juist van een grijze of witte achtergrond op een zwart-witfoto. Kortom, mogelijkheden genoeg voor de leden van de Fotokring om hun creativiteit te gebruiken en de kijker te verrassen met mooie foto’s!

Al met al een tentoonstelling waar Fotokring Uithoorn trots op kan zijn! De foto’s zijn te bewonderen van 2 tot 30 april tijdens de reguliere openingstijden van het Gemeentehuis aan Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.