Eindelijk woningbouw op oude Connexxion terrein?

Uithoorn – Het ziet er naar uit dat er eindelijk iets gaat gebeuren met het oude Connexxion terrein in Uithoorn. De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van Connexxion, Amsteltwo beheer bv, een dochtermaatschappij van UBA heeft de grond gekocht en heeft aangegeven dit perceel te willen her-ontwikkelen met woningbouw. Het college schrijft in haar voorstel aan de raad: “We zijn sinds de nieuwe eigenaar zich bij ons heeft gemeld met hen in gesprek geweest om te komen tot een passend bouwplan. De initiatiefnemer is voornemens om er 82 woningen en bijbehorende buitenruimte te realiseren.

Onder deze 82 woningen bevinden zich minimaal 20 sociale huurwoningen. Om hieraan medewerking te verlenen is het noodzakelijk dat het geldende bestemmingsplan wordt gewijzigd. Hierover zijn afspraken gemaakt waarbij zij in overleg met de gemeente het ontwerpplan opstelt en de gemeente het in procedure brengt.

Het bouwplan, in de vorm van een stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma, vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan. Daaromheen zijn afspraken gemaakt over het plan, de planologische procedures, planschade, de inrichting van de openbare ruimte, parkeren, de ontsluiting en het kostenverhaal. Deze afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Omgeving

In de omgeving van het perceel bevinden zich nog percelen waarvoor plannen bestaan om deze te her ontwikkelen. Het gaat dan over het terrein van de Aldi en het terrein van zwembad de Otter. Met deze partijen die deze locaties willen ontwikkelen worden ook gesprekken gevoerd. Bij voorkeur was er een gezamenlijk ontwerp van het gebied Kootpark -oost gemaakt, maar helaas voltrekken de ontwikkelingen zich niet in hetzelfde tempo en blijkt dit (mede) daardoor onmogelijk. Desalniettemin is, voor zover mogelijk, in de planvorming wel rekening gehouden met deze toekomstige ontwikkelingen. In de commissie Wonen en Werken werd afgelopen week de raad over deze plannen geïnformeerd en was de eerste reactie wel positief. Donderdag 1 april zal de complete raad zich over dit voorstel buigen en als zij akkoord gaan, kunnen de volgende stappen gezet worden.