Einde aan 95 jaar dam-historie in De Kwakel?

De Kwakel – De toekomst van damclub Kunst en Genoegen hangt aan een zijden draadje, aan bijna 95 jaar damhistorie lijkt in De Kwakel een einde te komen. Verleden seizoen werd er amper gedamd en dit seizoen nog geheel niet, allemaal in verband met de corona-crisis. Het toch al zo kleine clubje is in de afgelopen tijd nog kleiner geworden en enkele leden hebben gezondheidsproblemen gekregen. 

Woensdagmiddag 1 september zal er dan ook een bijzondere bijeenkomst worden belegd in ‘t Fort De Kwakel, aanvang 13.30 uur. Nieuwe leden zijn broodnodig, ideeën en suggesties zijn zeer welkom, alles om de toekomst van deze denksport in De Kwakel te behouden. Contactpersoon in deze is Adrie Voorn, bereikbaar via: 0297 568472.

In de hoop op een doorstart, zal er voortaan op de woensdagmiddag in ‘t Fort gedamd gaan worden. Komt dat zien, zegt het voort!