Eervol afscheid van burgemeester Dagmar Oudshoorn

Uithoorn – In een overvolle raadszaal met zowel raadsleden als talloze genodigden uit gemeentelijke en provinciale kringen, politie, brandweer plus een van Uithoorns oudste veteranen, Simon Toenbreker (93), is met een ‘lach en een traan’ afscheid genomen van burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga. Zij was bij haar aantreden in 2010 de jongste burgemeester van Nederland en verruilt na bijna 8 jaar burgemeester te zijn geweest in Uithoorn het ambt als burgermoeder voor een functie bij de Nationale Politie. Daar wordt zij Hoofd Operaties bij de Eenheid Amsterdam.

Als burgemeester had zij in haar portefeuille onder meer Openbare orde en Integrale veiligheid (inclusief huiselijk geweld van beleid tot huisverbod). Oudshoorn opende als voorzitter van de raad nog wel deze bijzondere raadsvergadering, maar droeg na het voorlezen van het officiële verslag van het Ontslagbesluit van ZM Koning Willem Alexander, waarbij haar eervol ontslag werd verleend als burgemeester van Uithoorn met dank voor de bewezen diensten, enkele minuten later symbolisch de voorzittershamer over aan de vicevoorzitter van de raad, Nick Roosendaal (VVD). Deze kondigde meteen daarop enkele sprekers aan, buiten hemzelf de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, burgemeester Erik Boog van Diemen en wethouder Marvin Polak als eerste locoburgemeester.

Loftrompet

In hun voordrachten staken zij allen de loftrompet over de scheidende burgemeester. De altijd goedlachse burgermoeder kreeg het dit keer af en toe wel even te kwaad en pinkte zo nu en dan een traantje weg waarbij zij wel een doosje zakdoekjes nodig had…. Sprekers roemden de kwaliteiten van Dagmar Oudshoorn en het door haar beklede burgemeesterschap. Ze zeiden een daadkrachtige, maar ook sociaal voelende burgemeester te hebben gezien die midden in de Uithoornse samenleving stond. Oudshoorn werd uitbundig door de sprekers bedankt voor hetgeen zij als burgemeester en bestuurder voor Uithoorn en de regio heeft betekend. De op dat moment ‘ambteloos burger’ werd veel succes toegewenst bij het vervolg van haar nieuwe loopbaan.

‘Tot ziens’
In haar afscheidswoord keek zij nog even achterom op haar rol als burgemeester in Uithoorn. “Terugkijkend zijn het vooral mijn burgermoeder ervaringen en de prachtige anekdotes die deze functie met zich hebben meegebracht, waar ik met veel plezier op terug kijk. Maar ook de samenwerking met de raad, wethouders en ambtenaren zal ik koesteren, net zoals de gedachte aan de talloze vrijwilligers, ondernemers en inwoners. Die zal ik niet vergeten, maar dat zal ook niet gebeuren, want ik ben hier met mijn gezin geworteld en we blijven ook in deze gemeente graag wonen”, aldus Oudshoorn in haar bewoordingen en er meteen aan toevoegde dat er zeker ook bewoners zijn die haar vertrek toejuichen en er een borrel op zullen drinken.

“Het is mij een eer geweest om burgemeester van Uithoorn en De Kwakel te mogen zijn. Dank voor de fijne samenwerking met de collegeleden, de raad en de ambtenaren, voor alle inzet, de collegialiteit maar ook het plezier dat we met elkaar hebben gehad. Burgemeester zijn kan je niet alleen. Een woord van dank wil ik ook richten aan iedereen met wie ik buiten het gemeentehuis heb samengewerkt op bestuurlijk niveau, de brandweer, politie, instanties en instellingen. Ik ben slecht in afscheid nemen en dat ga ik ook niet doen. Het is een ‘tot ziens’, want we zullen elkaar ongetwijfeld weer ontmoeten!”