Onderzoek openbare watertappunten

Aalsmeer – In de raadsvergadering van 16 maart vorig jaar is de motie ‘watertappunten’ van Aalsmeerse Belangen en PACT Aalsmeer aangenomen. Het college werd in deze motie verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in de gemeente meerdere, openbare watertappunten te realiseren.

Watertappunten dragen bij aan een het verminderen van afval en het stimuleren van het drinken van (leiding)water. Dit sluit mooi aan bij de eerdere ‘Dopper-actie’ op basisscholen, het terugdringen van (zwerf)afval en ‘Aalsmeer JOGG-gemeente’. Daarnaast biedt dit een kans om Aalsmeer te presenteren als gastvrije gemeente. Er is nu onderzoek gedaan naar zowel mogelijke locaties als mogelijke leveranciers

Locaties watertappunten
De raad heeft in de motie aangegeven in ieder geval watertappunten te willen realiseren bij het Praamplein, het Surfeiland, de Loswal en in Aalsmeer-Oost. In navolg op de aangedragen locaties vanuit de raad zijn aanvullend in samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), Wijkplatform Oost en de afdeling Wijkbeheer zijn locaties verkend in de winkelcentra Ophelialaan, Centrum (Praamplein), Poldermeesterplein en Kudelstaart. Ook is gekeken naar mogelijke watertappunten in het Seringenpark (kruising Spoorlaan met de Ophelialaan), bij Café op de Hoek (kruising Herenweg en de Kudelstaartseweg), aan het einde van de Uiterweg en in het Hornmeerpark.

Het Surfeiland heeft al een voorziening en hoeft daarom niet verder te worden onderzocht. Alle locaties gaan nu verder getoetst op of er aansluiting is met recreatieve routes, of het een zichtlocatie is en of het tappunt niet in conflict is met bestaande horeca in de nabij omgeving. De technische haalbaarheid dient nog met de uiteindelijk gekozen leverancier nader te worden onderzocht.

PWN
PWN biedt een watertappunt aan voor circa 1.400 euro per jaar, bij een contract van tien jaar. Dit is een all-in prijs op basis van kostprijs, waarbij PWN de aanleg en aansluiting verzorgt en het tappunt inclusief bestickering levert. Hieronder valt ook het jaarlijks onderhoud, de periodieke waterbemonstering (voor controle op waterkwaliteit), het waterverbruik en de 24 uurs storingsdienst en een vast aanspreekpunt. In de winterperiode worden de tappunten weggenomen voor onderhoud, reiniging, etc. In het voorjaar worden deze dan weer teruggeplaatst. Aanvullend neemt PWN financiële verantwoordelijkheid voor eventuele schade.

Join the Pipe
Een ander alternatief is Join the Pipe (JTP). De aanleg- en aanschafkosten voor een tappunt bedragen eenmalig circa 4.500 euro (3.500 euro voor de aanschaf en 1.000 euro voor de aanlegkosten). De gemeente is daarna verantwoordelijk voor het onderhoud en de controle op waterkwaliteit (bijvoorbeeld legionella). De Gemeente Aalsmeer heeft geen eigen personeel om dit uit te voeren. Totaalbedrag voor 10 jaar is 6.100 euro per tappunt exclusief personeelskosten en controle op legionella en onderhoud. De kosten voor schade, zoals vervanging of grote reparaties, worden hier niet in meegenomen. Bij Joint the Pipe worden winsten gebruikt voor financiering van drinkwaterprojecten in derde wereld landen.

Geen budget

Op basis van deze informatie stelt het college de fracties voor om te kiezen voor PWN. Voor de realisatie van de tappunten zijn in de huidige begroting geen financiele middelen gereserveerd. Er zou dus naar een budget gezocht moeten worden. De mogelijke komst en het uiteindelijke aantal watertappunten in de gemeente gaat niet meer behandeld worden door de huidige bestuurders (burgemeester, wethouders en gemeenteraad) en komt na de gemeenteraadsverkiezingen ter verdere bespreking op de agenda van eerst de commissie en daarna de raad.

Foto: De al aanwezige, openbare voorzieningen voor waterrecreanten op het Praamplein.