Een nieuwe muziekkoepel in Vinkeveen: bouw je mee?

Vinkeveen – Nogal wat Vinkeveners denken met weemoed terug aan de muziektenten die ooit aan de Herenweg stonden. Deze muziektenten hebben jaren dienstgedaan als plek voor vermaak. Vanuit de muziektent werd het dorp vele avonden voorzien van een muzikaal optreden. De meest recente muziektent werd aangeduid als muziekkoepel en had de vorm van een walnoot.

Het ‘Centrumplan Vinkeveen’ biedt de mogelijkheid om een eigentijdse replica te plaatsen in het te realiseren nieuwe hart van het dorp. Daartoe heeft een enthousiaste groep mensen het initiatief genomen. Op 18 november a.s. is een aantal leden van de projectgroep ‘De Nieuwe Walnoot’, in het Vinkeveense Dorpshuis aanwezig bij het maestroconcert ter gelegenheid van het 125-jarigbestaan van brassband Concordia. 

Bezoekers kunnen kennis nemen van de plannen om een eigentijdse muziekkoepel te realiseren en om door het opgeven van een e-mailadres zich in te schrijven voor de nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van de voortgang van dit bijzondere initiatief.

Op de foto: de muziekkoepel aan de Herenweg in 1948, met links de ophaalbrug die toegang gaf tot de Zuwe.