Dijkverbeteringsplan Amsteldijk West definitief vastgesteld

Regio – Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is gestart met de voorbereiding voor de verbetering van de Amsteldijk. Na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan zijn er geen beroepen meer ingediend dus het dijkverbeteringsplan is nu onherroepelijk. De komende tijd maakt het waterschap afspraken met bewoners en bedrijven aan de dijk en zoekt zij een geschikte aannemer. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2025 en is de dijk in 2027 verbeterd. 

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder van waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De afgelopen periode hebben we een plan gemaakt om de Amsteldijk weer op hoogte en sterkte te brengen. Dat is belangrijk zodat iedereen in de omgeving veilig kan wonen en werken. Ik ben er trots op dat we dit in goed overleg met de bewoners hebben gedaan. Nu gaan we aan de slag met de voorbereiding van de uitvoering van de dijkverbetering.” Het dijkverbeteringsplan Amsteldijk West gaat over de westelijke dijk langs de Amstel tussen de A9 bij Amstelveen en de N231 in Uithoorn. Met een lengte van 13 km is dit het langste dijktraject waar het waterschap op dit moment aan werkt. Op een aantal plekken is de dijk niet hoog en/of niet sterk genoeg. In het dijkverbeteringsplan staat waar en hoe het waterschap de dijk gaat verbeteren. Het controleren en verbeteren van dijken en kades is één van de belangrijkste taken van het waterschap. In het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt 1.000 kilometer aan dijken en kaden. 

Luisteren naar de bewoners
Om het dijkverbeteringsplan te maken zijn de afgelopen jaren vele keukentafelgesprekken gevoerd, bewonersbijeenkomsten georganiseerd, onderzoeken uitgevoerd en ontwerpen voor de dijk gemaakt. Het waterschap heeft intensief samengewerkt met bewoners. Zo werd de Bewonerscommissie Dijkverbetering opgericht en heeft het waterschap nauw samengewerkt met Dorpsraad Nes aan de Amstel. Walter Boer, Algemeen Bestuurslid bij de dorpsraad vertelt over de samenwerking: “Vanuit de Dorpsraad en vanuit de Bewonerscommissie Dijkverbetering kijken wij terug op een succesvol traject. Het waterschap heeft goed geluisterd naar de inbreng van de bewoners. We realiseren ons dat het echte werk nog moet beginnen, maar gelet op de positieve houding van het waterschap zien we die periode met vertrouwen tegemoet.”

Wat gaat het waterschap de komende tijd doen?
Het waterschap maakt met bewoners en bedrijven langs de dijk concrete en individuele afspraken over de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over hekwerken of poorten die voor de werkzaamheden aan de kant moeten. Het waterschap zal deze na uitvoering van de dijkverbetering weer terugplaatsen. Tegelijkertijd gaat het waterschap op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden en afspraken tot een succesvol resultaat brengt.