Start dijkverbetering in Ouderkerk aan de Amstel 

Regio – Op 12 februari start Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de dijkverbetering van de Ouderkerkerdijk en de Binnenweg. Dit maakt de dijk weer toekomstbestendig. De dijk wordt hoger, sterker en krijgt nieuw asfalt. Deze dijkverbetering duurt tot augustus 2024.   

Locatie en verkeersmaatregelen 
Het werk begint in Ouderkerk aan de Amstel bij de Hoger Einde Noord. De weg is op doordeweekse dagen van 7.00 tot 18.00 uur volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf daar schuiven de werkzaamheden gefaseerd op naar het noorden. Borden geven de omleidingsroutes aan voor al het verkeer, ook voor fietsers. Buiten de genoemde werktijden en in de weekenden is de weg vrij van puin en obstakels en is het mogelijk om het werkvak te passeren. Van 12 februari tot augustus 2024 zullen er altijd delen van de weg niet geasfalteerd zijn, waardoor de weg minder geschikt is voor (groepen) wielrenners. Bewoners kunnen hun huis altijd bereiken.  

Beperking overlast 
Om de overlast van bouwverkeer tot een minimum te beperken, wordt de aan- en afvoer van het materiaal zoveel mogelijk via het water gedaan. Bovendien worden er diverse maatregelen genomen om hinder, van stof en geluid, zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden duren tot augustus 2024. De meest recente planning staat in de BouwApp waar de aannemer updates in plaatst. Deze kan gedownload worden met de QR-code. Of zoek in de app op Dijkverbetering Ouderkerkerdijk en Binnenweg.  Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op de website van Waterschap AGV: Meer informatie staat op de website: Dijkverbetering Ouderkerkerdijk | Waterschap AGV