‘Diabetes zonder pillen, dát moet je willen’

Aalsmeer – ‘Diabetes zonder pillen, dát moet je willen’ is de titel van een geweldig project in Aalsmeer. Huisartsenpraktijken Groot & Bon en Göbel & Feijen hebben hier aan deelgenomen. Het doel was om mensen met diabetes type 2 minder medicijnen te laten slikken en vooral te leren om zelf regie te krijgen over de bloedsuikers door middel van voeding en beweging.

25 Deelnemers zijn uitgedaagd om hier aan deel te nemen. Zij hebben hun medische gegevens beschikbaar gesteld en een aantal vragenlijsten ingevuld voor dit onderzoek. Door het beschikbaar stellen van deze medische gegevens hebben de dokters nu harde cijfers waarmee zij kunnen aantonen dat een koolhydraatbeperkte voeding in combinatie met regelmatig lichaamsbeweging en voldoende ontspanning kan resulteren in het afbouwen en soms zelfs stoppen van de medicatie met daarbij goede suikerwaarden in het bloed!

Vicieuze cirkel 

In februari is gestart met een informatiebijeenkomst, waarin huisarts Marieke Bon heeft uitgelegd waarom gezonde leefstijl de basis is. Soms kun je met medicijnen alleen maar symptomen bestrijden, maar het is juist van belang om de oorzaak aan te pakken. Bij 80% van de mensen met diabetes type 2, is er sprake van insulineresistentie, dat wil zeggen dat er teveel insuline in het bloed aanwezig is (en niet te weinig, zoals vaak wordt gedacht). Insuline is een groeihormoon en zorgt ervoor dat, met name, het vet in de buik groeit. Anders gezegd, men krijgt er een dikke buik van. Het vet zorgt ervoor dat de insuline niet goed kan werken, waardoor de alvleesklier meer insuline gaat maken, maar dit werkt niet door het vet, maar zorgt er wel weer voor dat het vet gaat groeien. Zo komt men in een vicieuze cirkel.

Voedingsadvies

Door anders te eten en meer te bewegen kan dit proces worden doorbroken. De diëtisten Sylvia Bosma en Janine van de Biezenbos hebben met elke deelnemer uitgebreid gesproken en een passend voedingsadvies gegeven. Vaak denkt men bij een koolhydraatbeperking aan sla met komkommer, maar er is veel meer mogelijk. De deelnemers geven aan dat zij zelfs lekkerder zijn gaan eten. Karin Bakker, de diabetesverpleegkundige, is aan de slag gegaan om deze groep letterlijk in beweging te krijgen en heeft daarbij de medicatie structureel verlaagd. De resultaten zijn geweldig:

Reguliere zorg

In 10 maanden is het gelukt om een groep van 25 mensen, te laten afvallen, meer te laten bewegen en minder pillen te laten slikken. Er zijn metingen gedaan in maart en in november en dit zijn de resultaten: De gemiddelde bloeddruk is van 133/83 naar 133/78 gegaan, de buikomvang is van 112,5 verminderd naar 108,7 centimeter en de hele groep is 141,5 kilo afgevallen. Met als gevolg dat de groep 28 pillen minder slikt en het HbA1c (gemiddelde bloedsuiker) van 61 gedaald is naar 58. Twee mensen zijn inmiddels ook van de insuline af. Deze resultaten zijn zo goed, dat Amstelland Zorg, die het project opgezet heeft, hier reguliere zorg van wil gaan maken. Heeft u diabetes type 2 en zou u ook minder pillen willen, overleg dit dan altijd met een deskundige en doe dit nooit op eigen initiatief.