Delilah (11) actief voor Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Delilah is bijna 12 jaar en zit op basisschool IKC Triade. Vanuit een persoonlijk project heeft Delilah een bijzondere opgave, namelijk de wereld een stukje beter maken door ergens mee te helpen met vrijwilligerswerk. Daarvoor werd contact opgenomen met de Voedselbank; dat leek haar een goed doel. Als eerste heeft Delilah meegeholpen bij de Winkelinzameling op 11 februari bij AH Poldermeesterplein. Mede dankzij haar hulp werden er 55 kratten voedsel ingezameld. Als er op 15 april een inzameling is bij AH Wernekers in Kudelstaart wil ze weer meehelpen.

Straatinzameling

Nog bijzonderder was dat ze vorige week een straatinzameling heeft gedaan in de buurt van haar school. Hoe? Ze stopte een voedselbanktas met een brief door de brievenbus. In die brief stond de vraag of de bewoner één of meer producten aan de Voedselbank wil doneren en of de bewoner de tas op een bepaalde dag/tijd aan de deurkruk wilde hangen. Op dat moment haalde ze de opbrengst op. Dat leverde een grote hoeveelheid tasjes met voedsel op die ze met haar vader bij de Voedselbank kwam brengen. Ze had het heel leuk gevonden.

Voedselbank Aalsmeer is heel trots op Delilah, want dankzij haar hulp kan de Voedselbank haar noodzakelijke werk blijven doen. Ook een straatinzameling organiseren? Bel met 06-37471838 of mail naar info@voedselbankaalsmeer.nl.  De Voedselbank zorgt voor tassen, brieven en kratten.