De Ronde Venen zoekt kinderburgemeester

De Ronde Venen zoekt kinderburgemeester

De Ronde Venen – De gemeente is op zoek naar een kinderburgemeester. Alle kinderen uit De Ronde Venen die nu in groep zeven of acht zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. De kinderburgemeester vergezelt de burgemeester en/of wethouders bij activiteiten die gericht zijn op kinderen. Denk hierbij aan het openen van nieuwe scholen, schoolpleinen, speeltuinen en sportclubs. De gemeente is een wervingsactie gestart via social media en flyers die op de basisscholen worden verspreid. De activiteiten waar de kinderburgemeester een rol speelt worden buiten schooltijd ingepland. Om de activiteiten niet bij een kind neer te leggen wordt er ook nog een loco-kinderburgemeester benoemd. De loco-kinderburgemeester vervangt de kinderburgemeester bij afwezigheid.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor maandag 17 december door een e-mail of filmpje testuren met beantwoording van de volgende vragen:

  • Waarom wil jij graag (loco)-kinderburgemeester worden?
  • Welke onderwerpen vind jij belangrijk en kan jij dat in het openbaar vertellen?
  • Wat vinden je ouders er van als je(loco)-kinderburgemeester wordt?

Deze motivatie kunnen de kinderen sturen naar kinderburgemeester@derondevenen.nl. Een selectiecommissie beoordeelt de binnengekomen sollicitaties, waarna de burgemeester op een passend moment de naam van de kinder- en loco burgemeester bekend maakt. De kinderburgemeester wordt officieel benoemd voor de duur van een jaar tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Foto: Burgemeester Maarten Divendal en wethouder Kiki Hagen zoeken hulp! Ben of ken je een geschikte kinderburgemeester? Laat het weten!