Koersplan voor doorontwikkeling sociaal domein

Uithoorn – “Met het presenteren van het koersplan wordt een stap gemaakt in de doorontwikkeling van het sociaal domein”, aldus Iris Boor, raadslid voor Gemeentebelangen,  als het gaat over het sociaal domein. Recent is na toevoeging van indicatoren op verzoek van de raad in juni, het koersplan vastgesteld. Het koersplan is opgesteld na een uitgebreid participatieproces met zowel inwoners als professionals. Het is goed om te zien dat er naar voren komt dat er al heel veel goed gaat en dat er in de transitie van het sociaal domein van de overheid naar gemeente Uithoorn een stevige basis is gelegd.

Het koersplan richt zich op doorontwikkeling van de werkwijze waardoor de mens nog meer centraal komt te staan en er nog meer gekeken wordt naar het toegankelijker maken van de zorg en het benutten van de kansen die er zijn. Boor: “Dit kunnen wij alleen maar toejuichen.”

Draait om mensen

“Het koersplan draait om mensen, dat is het belangrijkste. Maar om als raad goed te kunnen sturen, zijn indicatoren onmisbaar. Daarom hebben wij afgelopen juni verzocht het koersplan aan te vullen met indicatoren zodat er voor de raad meer inzicht ontstaat. Met het opnemen van deze indicatoren in het koersplan, is wat ons betreft het koersplan compleet.”

Omdat het sociaal domein altijd in beweging is en één van de grootste financiële posten binnen onze gemeentelijke begroting  is het van groot belang dat de raad geïnformeerd blijft. Boor is dan ook tevreden met de toezegging dat de raad voortaan ieder halfjaar uitgebreid bijgepraat zal worden over de ontwikkeling en stand van zaken.

Op bijgaande foto: Raadslid gemeentebelangen: Iris Boor