Erkenning Rode Kruis voor Cornelis Voshart

De Ronde Venen – Zo’n 60 Rode Kruis-vrijwilligers van de kerngroep De Ronde Venen werken aan een aantal doelstellingen van het landelijk Rode Kruis. Zij zijn actief in het bieden van noodhulp bij rampen en verzorgen EHBO bij diverse regionale en plaatselijke evenementen. Een andere doelstelling is het bevorderen van zelfredzaamheid bij voornamelijk oudere inwoners. Veel van deze vrijwilligers zijn jarenlang actief en dat wordt door het Rode Kruis gewaardeerd door hen elke tien jaar te belonen met een blijk van erkenning.

Chauffeur en begeleider

In de vergadering van 13 december is een erkenning uitgereikt aan Cornelis Voshart voor 10 jaar trouwe en actieve dienst als chauffeur. Zijn taak ging daarbij verder dan alleen deelnemers thuis ophalen en naar een ziekenhuis brengen. Hij gaat mee naar binnen en wacht tot het artsenbezoek klaar is. Zijn vrouw is hem daarbij vaak behulpzaam en ontfermt zich dan met name over oudere dames. Zijn goede kwaliteiten als chauffeur en begeleider leidden meestal direct na zo’n bezoek tot een afspraak voor het volgende artsenbezoek. De band tussen meneer en mevrouw Voshart met de deelnemers werd zodoende een zeer hechte! De waardering daarvoor is dan ook groot.

Oorkonde en bloemen

Pieter Koopmans, de coördinator van de chauffeursdiensten, bedankte hem voor zijn uitstekende en lange inzet. Gert Koffeman, voorzitter van de Afdeling Stichts Weidegebied van het Rode Kruis, overhandigde hem zijn oorkonde en spelde hem de erkenning op, uiteraard vergezeld van een boeket bloemen. Gezien zijn gevorderde leeftijd heeft de heer Voshart nu besloten zijn vrijwilligersfunctie bij het Rode Kruis neer te leggen, waarvoor uiteraard begrip is.