Compensatiepakket voor Aalsmeer van 286.000,-

Aalsmeer – Het kabinet heeft eind juli een brief uitgebracht met concrete informatie over de bedragen die gemeenten ontvangen via het compensatiepakket coronacrisis mede-overheden. Aalsmeer ontvangt een totaalbedrag van 286.000 euro te verdelen over een zestal posten.

Voor lokale culturele voorzieningen is 84.000 euro gereserveerd, voor inhaalzorg Jeugd en Wmo 57.000 euro, voor derving parkeerbelasting 2.000 euro, voor derving toeristenbelasting 86.000 euro, voor voorschoolse voorziening peuters 13.000 euro en voor sociale werkbedrijven 44.000 euro. Deze toegekende compensatie heeft betrekking op de periode van maart tot juni 2020.

Voor de periode na 1 juli wil het Rijk samen met medeoverheden optrekken bij de invulling van de nodige maatregelen en om de sociaal/economische crisis het hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en de gederfde inkomsten. Er is verder ook nog een aantal onderwerpen waarvoor de compensatie verloopt via aparte afspraken en geldstromen. Dit betreft de bijstandsgelden, het Tijdelijke Steunfonds Lokale informatievoorziening, de OV beschikbaarheidsvergoeding en de compensatie kwijtschelding huren sport.

“Al de nu bekend gemaakte bedragen vormen slechts één stukje van een grotere puzzel”, aldus het college in een schrijven aan de raadsfracties. “Na het zomerreces wordt in het najaar, via de tweede Bestuursrapportage 2020, de balans opgemaakt voor het lopende jaar van alle dan bekende financiële ontwikkelingen en afwijkingen, inclusief de inzet van het eigen gemeentelijke noodfonds.”