Commissie vergadert over jeugdhulp

Aalsmeer – Donderdagavond 19 oktober vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur over de volgende agendapunten: Een nieuwe Verordening Jeugdhulp waarmee de gemeenteraad onder andere invulling geeft aan de toegang tot specialistische jeugdhulp. Aanleiding voor de nieuwe verordening is de wijziging van werkwijzen en inkoop van zorg, waarbij de jongere centraal staat.
De commissieleden bespreken ook een voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de nieuwe bevoegdheden die de raad aan de burgemeester kan geven in geval van woonoverlast.

Tot slot heeft de fractie PACT Aalsmeer om bespreking gevraagd van het gemeentelijke aandelenbezit Eneco. De verplichting dat Eneco aandelen in handen zijn van overheden is begin dit jaar vervallen. De fractie PACT wil van de andere fracties weten of zij voor of tegen eventuele verkoop van het aandelenbezit zijn.

De bijeenkomsten van de commissies en de gemeenteraad zijn openbaar. Toehoorders zijn van harte welkom om de bijeenkomsten op de publieke tribune bij te wonen. De bijeenkomsten zijn ook volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terug te kijken.

Inspreken over onderwerpen, die behandeld worden in de commissievergaderingen, is mogelijk.  Aanmelden is wel een vereiste en dit kan bij de Griffie via het email adres griffie@aalsmeer.nl of telefonisch tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Telefoon: 0297-387584 of 0297-387515. Aanvang alle avonden 20.00 uur in raadzaal van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.