Commissie aan de slag met herinrichting raadzaal

Aalsmeer – “Commissie veel sterkte. Nee, veel plezier om hier de komende maanden aan te werken.” Burgemeester Jeroen Nobel die zich supersnel corrigeerde tijdens de slotzin aan de raad om aan de slag te gaan met de plannen voor de herinrichting van de raadzaal in het gemeentehuis. In de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 december werd de fracties gevraagd akkoord te gaan met een voorbereidingskrediet voor een moderne opwaardering van 55.000 euro. “Niet uit te leggen aan de burgers, zo’n uitgave in deze tijd”, zo liet Bram Heijstek van HAC als eerste weten. “Zinloos om zoveel geld uit te geven. Het vervangen van de geluidsinstallatie zou genoeg zijn.” Ook Rik Rolleman van PACT ging in op de plannen. Hij maande tot behoud van kenmerkende accenten. “De gedachtegoed van de architect is belangrijk.” Op HAC reageerde hij door te zeggen dat er tegenwoordig andere vormen van communicatie zijn. Heijstek brak in en vroeg wat PACT dacht dat een stoel zou gaan kosten. Rolleman corrigeerde de voorman van HAC. “Daar gaan we nog over praten. Het gaat nu om een voorbereidingskrediet.” Fractievoorzitter Robert van Rijn van de VVD gaf aan enige moeite te hebben met de hoge kosten van advies. “14.000 Euro is aan de hoge kant. We moeten wel op de centen blijven letten.” De herinrichting noemde hij een serieuze aangelegenheid. Het budget wat HAC voor ogen heeft, noemde Van Rijn wat karig. “Als het aan het budget van HAC ligt, zitten we straks op tuinstoelen.” De sterk verouderde geluidsinstallatie heeft wel hard een upgrate nodig, zo zei hij tot slot. Dirk van Willegen van het CDA en Danny van Tol van AB hielden het kort. “Bij een zelfstandige gemeente als Aalsmeer past een mooie raadzaal.” In de persoon van  burgemeester Jeroen Nobel heeft Aalsmeer een ‘eigen’ Dagobert Duck aan het roer gezet. Hij geeft regelmatig aan de financiën goed op orde te willen hebben en weet meestal haarfijn uit te leggen hoe de kosten verdeeld zijn. De 14.000 euro voor advies vond hij ernstig. “Daar ga ik zeker nog naar kijken. We moeten zeer scherp blijven op de kosten en als we kunnen besparen dit zeker doen. Als we herinrichting naar beneden kunnen schalen, wordt dit meegenomen.” Met uitzondering van HAC hebben de fracties groen licht gegeven om verder te werken aan een plan voor de opknapbeurt van de raadzaal. Het plan wordt uitgewerkt door een speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie (werkgroep), die uiteindelijk met een voorstel naar het college van burgemeester en wethouders komt.