College wil beheer sportparken toekomstbestendig maken

De Ronde Venen – Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen om de vijf sportparken in de gemeente op een toekomstbestendige en duurzame manier te gaan beheren en exploiteren. Dat hebben B en W dinsdag 3 februari besloten. Het voorstel, dat de gemeenteraad waarschijnlijk in maart behandelt, is in nauw overleg met de sportverenigingen tot stand gekomen. Het college vindt het belangrijk dat het beheer en de exploitatie van de sportparken op een duurzame en toekomstbestendige manier gebeurt. Voor het voorstel is gekeken welk onderhoud en welke investeringen de komende jaren nodig zijn zodat de duizenden sporters zonder problemen van de parken gebruik kunnen blijven maken. Ook is een nieuwe verdeling gemaakt over de wijze waarop de kosten voor het beheer worden verdeeld. In eerste instantie is ervan uitgegaan dat de verenigingen 1/3 van de onderhoudskosten en 2/3 van de kapitaalslasten voor hun rekening zouden nemen. Bij de uitwerking van het plan bleek dat deze verdeling zwaar op de verenigingen zou drukken. Het college stelt daarom nu voor dit uitgangspunt aan te passen en 1/3 van zowel onderhoud als kapitaalslasten bij de verenigingen neer te leggen. Voor enkele verenigingen betekent dit dat zij een grotere financiële bijdrage leveren aan het in stand houden van de parken, daarom komt er ook een overgangsregeling.

Ook voor de gemeente betekent het voorstel een verzwaring van de financiële lasten. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een investeringsbudget van 2,4 miljoen euro, onder andere nodig voor de aanleg van kunstgrasvelden. Ook wordt dit jaar, mede als gevolg van de noodzakelijke investeringen, een exploitatietekort verwacht op de sportparken ter grootte van 234 duizend euro.